Solidar Śląsko Dąbrow

Enpower przejmie Tauron Ciepło?

Solidarność z Tauron Ciepło jest zaniepokojona planowanymi przekształceniami właścicielskimi w spółce. Związkowcy obawiają się, że doprowadzą one do pogorszenia warunków płacy i pracy w tym przedsiębiorstwie.

– Spółka Tauron Ciepło S.A. z kapitałem zakładowym 1,238 mld zł ma zostać przejęta przez spółkę Enpower Service sp. z o.o. z kapitałem zakładowym 25 tys. zł. Po tym przejęciu ma powstać połączony podmiot o nazwie Tauron Ciepło sp. z o.o. Z informacji ustnych, jakie uzyskaliśmy od prezesa, wynika, że to formalna operacja, która ma na celu zmniejszenie obciążeń fiskalnych w bilansie przedsiębiorstwa, czyli redukcję kosztów działalności. Mimo to sprawa budzi poważne wątpliwości – mówi Justyna Latos, przewodnicząca Solidarności w Tauron Ciepło.

Związkowcy obawiają się, że cała operacja może być przygotowaniem do pozbawienia pracowników ich dotychczasowych uprawnień zawartych w porozumieniach społecznych i zakładowych układach zbiorowych. – Po przekształceniu pracownicy Tauron Ciepło S.A. staną się pracownikami formalnie nowego podmiotu Tauron Ciepło sp. z o.o. Przejdą do „nowej” firmy na zasadzie artykuł 231 K.p. Zgodnie z zapisami tego artykułu zachowają dotychczasowe warunki płacy i pracy oraz uprawnienia wynikające z zakładowych układów zbiorowych pracy, ale tylko przez 12 miesięcy. Po upływie tego czasu stracą swoje uprawnienia, a pracodawca może im przedstawić nowe warunki płacy i pracy, gorsze od poprzednich i nie będą ich chronić żadne porozumienia społeczne. Obawiamy się, że to jeden z celów całej tej rzekomo wyłącznie księgowej operacji – podkreśla przewodnicząca

Jak informuje przewodnicząca, w spółce Tauron Ciepło obowiązuje obecnie kilka zakładowych układów zbiorowych pracy. – W skład Tauron Ciepło wchodzą zakłady, w których w różnym czasie podpisywano różne układy zbiorowe. Od dłuższego czasu pracujemy nad ich ujednoliceniem i podpisaniem jednego wspólnego układ zbiorowego. Jednak te prace idą dość opornie i planowany na wiosnę przyszłego roku termin uzgodnienia i podpisania ujednoliconego układu wydaje się nierealny. Przejęcie Tauronu Ciepło S.A. przez Enpower będzie wygodnym pretekstem do zaniechania jakichkolwiek negocjacji. Co prawda będziemy mogli rozmawiać z formalnie nowym pracodawcą o nowym układzie zbiorowym, ale znajdziemy się pod ścianą. Staniemy przed wyborem: albo jakikolwiek układ, na który wyrazi zgodę pracodawca, albo po 12 miesiącach ani tych kilku  dotychczasowych, ani w ogóle żadnego innego układu zbiorowego nie będzie – dodaje Justyna Latos.

Związkowcy zwracają uwagę, że planowane przekształcenia są przygotowywane z naruszeniem zasad dialogu społecznego. – Zarząd nie skierował żadnej oficjalnej informacji w tej sprawie ani do Rady Pracowników, ani do organizacji związkowych. Zgodnie z obowiązującym prawem zarząd powinien poinformować Radę o zamiarze przekształceń i konsultować te plany. Z kolei oficjalna informacja  do związków zawodowych powinna zostać skierowana najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem przekształcenia. Takiej informacji jak dotychczas nie mamy. To tylko potęguje obawy załogi związane z planowanym przejęciem Tauronu Ciepło przez spółkę Enpower – podkreśla przewodnicząca.

Tauron Ciepło S.A. zatrudnia około 1800 osób. W skład spółki wchodzą dawne: PEC Katowice, EC Katowice, PEC Dąbrowa Górnicza, EC Nowa, EC Tychy oraz EC Kamienna Góra.

źródło foto: tauron-cieplo.pl

Dodaj komentarz