Solidar Śląsko Dąbrow

Emerytura to Twoje prawo, a nie obowiązek

30 maja w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności w Katowicach odbędzie się konferencja w ramach kampanii informacyjnej „Godny Wybór. Przywrócenie Wieku Emerytalnego”. Wspólne przedsięwzięcie Solidarności, Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma na celu przedstawienie szczegółów zmian w systemie emerytalnym po obniżeniu wieku emerytalnego. 
 
Kampania informacyjna „Godny Wybór. Przywrócenie Wieku Emerytalnego” będzie trwała do połowy czerwca. W jej ramach w każdym województwie odbędą się spotkania, podczas których przedstawione zostaną główne założenia zmian w systemie emerytalnym, zasady nabywania uprawnień do przejścia na emeryturę oraz kwestie dotyczące obniżenia wieku emerytalnego i całego systemu świadczeń. Pierwsze spotkania z udziałem przedstawicieli resortu pracy, Kancelarii Prezydenta RP, NSZZ Solidarność oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbyły się 18 maja w Krakowie, Rzeszowie i Gdańsku. W konferencji w Katowicach uczestniczyć będzie m.in. wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki, Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność oraz Paweł Mucha, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
 
Partnerem kampanii „Godny Wybór. Przywrócenie Wieku Emerytalnego” jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 4 maja w oddziale ZUS w Zabrzu oraz II oddziale ZUS w Warszawie ruszył pilotaż programu doradcy emerytalnego ZUS. Doradcy przekazują obywatelom informacje dotyczące dokumentów niezbędnych do uzyskania emerytury, mówią o zasadach wyliczania jej wysokości i w oparciu o dane z konta emerytalnego w ZUS prognozują wysokość świadczenia w zależności od momentu zakończenia aktywności zawodowej. Tylko w ciągu pierwszych siedmiu dni od rozpoczęcia pilotażu z usług doradców emerytalnych skorzystało ponad 2 tysiące osób. Ponad 500 z nich otrzymało wyliczenia dotyczące wysokości przyszłej emerytury. Docelowo, od 1 lipca, doradcy emerytalni pojawią się we wszystkich placówkach ZUS w kraju. Będzie ich niespełna 600. W serwisie internetowym ZUS uruchomiony zostanie też specjalny kalkulator, za pomocą którego każdy będzie mógł wyliczyć wysokość swojej przyszłej emerytury.
 
Zmiany dotyczące przywrócenia wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn wejdą w życie 1 października 2017 roku. Stanowi to zwieńczenie kilkuletnich starań NSZZ Solidarność oraz realizację jednej z głównych obietnic wyborczych prezydenta Andrzeja Dudy oraz Prawa i Sprawiedliwości. Obniżenie wieku emerytalnego było jednym z punktów porozumienia programowego zawartego pomiędzy Komisją Krajową Solidarności oraz ówczesnym kandydatem na urząd prezydenta RP Andrzejem Dudą. 
 
Wiek emerytalny został podwyższony do 67. roku życia dla kobiet i mężczyzn w 2012 roku przez koalicję rządzącą Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Stało się to mimo ogromnych protestów społecznych. Ówczesna większość parlamentarna odrzuciła obywatelski wniosek o referendum w tej sprawie, pod którym Solidarność zebrała ponad 2,5 mln podpisów. 
 
Łukasz Karczmarzyk
 
7 zasad emerytalnych
 
1. Moja emerytura – mój wybór
Celem przywrócenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn od 1 października 2017 roku jest przede wszystkim umożliwienie każdemu ubezpieczonemu podjęcia samodzielnej decyzji o momencie zakończenia aktywności zawodowej. Ustawa określa minimalny wiek, w którym można skorzystać z prawa do emerytury.
 
2. Emerytura to prawo, a nie obowiązek
Ustawa określa minimalny wiek emerytalny. Każdy ubezpieczony sam powinien podjąć decyzję o momencie zakończenia aktywności zawodowej. Decyzja zależy od indywidualnej sytuacji ubezpieczonego i związana jest m.in. z: oczekiwaniami co do wysokości otrzymywanych w przyszłości świadczeń emerytalnych, oceną stanu zdrowia, sytuacją ogólną i indywidualną pozycją na rynku pracy, planami dotyczącymi długości odpoczynku po zakończeniu aktywności zawodowej,
 
3. Sprawdź, zanim wybierzesz
Decyzja o przejściu na emeryturę jest indywidualnym wyborem, ale aby go świadomie dokonać pomocne są dokładne kalkulacje. Powołani w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych doradcy emerytalni oraz dostępny kalkulator emerytalny umożliwią na bieżąco wyliczenie emerytury i podjęcie decyzji o okresie przedłużenia aktywności zawodowej, po osiągnięciu wieku emerytalnego.
 
4. Emerytura – wybieram świadomie
Już obecnie 17 proc. ubezpieczonych podejmuje decyzję o późniejszym skorzystaniu z prawa do emerytury niż w obowiązującym (podwyższonym) wieku emerytalnym. Obecny algorytm obliczania świadczenia premiuje dłuższe pozostawanie w zatrudnieniu. Im dłużej pracujemy tym kapitał na koncie i subkoncie ubezpieczonego jest wyższy, a średnia dalsza długość życia niższa, co w konsekwencji daje wyższą emeryturę. Efektem opóźnienia przejścia na emeryturę o rok jest o ok. 8 proc. wyższe świadczenie. Jest to jeden z największych przyrostów na świecie.
 
5. Bezpieczna praca do emerytury
Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Ustawa określająca minimalny wiek emerytalny zapewnia jednakowy 4-letni okres ochronny dla wszystkich pracowników. Oznacza to, że osoby, które osiągną wiek 60/65 lat, a znajdują się już w okresie ochronnym, począwszy od października 2017 roku, nadal będą z niego korzystać.
 
6. Emerytura zabezpieczona finansowo
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma zabezpieczone środki na wypłaty wszystkich świadczeń.
Dobra sytuacja na rynku pracy spowodowała, że rynek pracodawcy zmienia się w rynek pracownika. Pracodawcom zależy na utrzymaniu wartościowych i doświadczonych pracowników, poprawiają się także warunki pracy. Wiele osób, które mogą lub będą mogły przejść na emeryturę będzie to skłaniało do kontynuowania pracy.
 
7. Polityka rodzinna wzmacnia emerytury
Na stabilność finansową systemu emerytalnego wpływ ma polityka rodzinna, której celem jest zwiększenie liczby narodzin, jakości wychowywania i kształcenia dzieci. Dzisiejsze wsparcie polityki prorodzinnej będzie miało wpływ na system emerytalny i w dłuższej perspektywie oznaczać będzie większe możliwości skierowania dodatkowych środków dla emerytów i rencistów.
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.