Solidar Śląsko Dąbrow

EKZZ pod nowym kierownictwem

W Atenach zakończył się 12 kongres Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Nowym sekretarzem EKZZ wybrano Francuzkę Bernadette Ségol, dotychczasowa szefowa UNI Europa. Jej zastępcą został Józef Niemiec, dotychczasowy sekretarz konfederalny i delegat na KZD NSZZ Solidarność. Do komitetu sterującego wszedł również przewodniczący KK NSZZ „S” Piotr Duda.

– To duża satysfakcja, ale także odpowiedzialność. Mam nadzieję, że dzięki takiej mocnej obecności w EKZZ głos polskich pracowników w Unii Europejskiej będzie lepiej słyszany – mówi Piotr Duda. – Już podczas tego kongresu wyraźnie przedstawiliśmy nasze stanowisko w sprawie pakietu klimatycznego. Walka ze zmianami klimatu nie może odbywać się tylko w Unii Europejskiej, kosztem polskich pracowników i konsumentów – dodaje przewodniczący „S”.

Najważniejszym dokumentem przyjętym podczas kongresu jest Manifest Ateński, którzy wyznacza kierunki działań EKZZ na najbliższe cztery lata. Europejscy związkowcy są zaniepokojeni polityką gospodarczą Unii opartą na presji na obniżanie standardów pracy i płac oraz ograniczaniu dostępu do usług publicznych i bezpieczeństwa socjalnego.
EKZZ będzie promował wyższość podstawowych praw socjalnych nad prawami wolnego rynku. „Europejska polityka gospodarcza ma służyć ludziom, nie rynkom” – czytamy w manifeście. Związkowcy domagać się będą zdecydowanych działań na rzecz zmniejszenia bezrobocia wśród młodych ludzi, gwarantowanego dostępu do edukacji i szkoleń oraz inwestycji w edukację począwszy od nauczania początkowego do szkół wyższych.

Wśród postulatów EKZZ jest również walka o skuteczne i surowe regulacji dla rynków finansowych i agencji ratingowych, w tym o podatek od transakcji finansowych. Za niedopuszczalne związkowcy uznają wypłacanie wygórowanych premii i odpraw dla kadry zarządzającej. Europejskie związki zawodowe będą także domagać się ustanowienia specjalnego wydziału prawa pracy w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości.

W kongresie EKZZ wzięło udział kilkuset delegatów z 83 organizacji związkowych z 36 krajów. Organizacja reprezentuje w sumie 60 mln pracowników.
 

Dodaj komentarz