Solidar Śląsko Dąbrow

Eksperci z JASPERS odwiedzili Jaworzno

Na początku marca Jaworzno odwiedzili przedstawiciele międzynarodowej inicjatywy JASPERS – grupy ekspertów działających przy Komisji Europejskiej. Grupa ta zajmuje się bezpłatną pomocą doradczą i usprawnianiem dużych projektów posiadających szansę na dofinansowanie z UE. David Tagg z Austrii i Magnus Emanuelsson ze Szwecji podczas wizyty w Jaworznie zapoznali się z działalnością i inwestycjami zrealizowanymi do tej pory przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Eksperci z JASPERS będą wspierać spółkę w pozyskaniu dotacji na projekt „Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu kanalizacyjnego”. Jego wartość wyniesie 171 mln zł. Jeżeli miasto uzyska dotację, 105 mln będzie pochodziło z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Prace nad wnioskiem aplikacyjnym zakończone zostały w grudniu 2008 roku. Przez ponad rok projekt przechodził ocenę merytoryczną pierwszego i drugiego stopnia. – Wniosek przeszedł już pozytywną ocenę formalną Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Teraz czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie komisji europejskiej – mówi Józef Natonek, prezes MPWiK.
Projekt zakłada powstanie 12,5 km rurociągu tłocznego, 74 km kanalizacji sanitarnej, 4,5 km wodociągu oraz 13 sztuk przepompowni ścieków.
AK

Usprawnianie już istniejących sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków oraz budowa nowych, jest jednym z najważniejszych zobowiązań przedakcesyjnych Polski.
Plan inwestycyjny w obszarze gospodarki wodno-ściekowej, jaki należy zrealizować do końca 2015 roku, zapisany został w „Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych”. Wynika z niego, że do grudnia 2015 na gospodarkę wodno-ściekową rząd przeznaczy ponad 30 mld zł.

 

Dodaj komentarz