Solidar Śląsko Dąbrow

Ekologiczny akcent na harcerskim zlocie

Podczas Jubileuszowego Zlotu Stulecia Związku Harcerstwa Polskiego nie zabrakło śląskiego i ekologicznego akcentu. 20 sierpnia zorganizowany został Dzień Śląski.
W uroczystym apelu wzięły udział drużyny harcerskie reprezentujące wszystkie hufce Chorągwi Śląskiej, a podczas uroczystości Gabriela Lenartowicz, prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach otrzymała laskę skautową symbolizującą odznaczenie „Niezawodnemu przyjacielowi”.
Jest to najważniejsze wyróżnienie, które ZHP przyznaje osobom niezrzeszonym w organizacji. Odbierając nagrodę Gabriela Lenartowicz podkreśliła, że traktuje ją jako wyraz uznania także dla pracowników Funduszu, którzy od lat chętnie służą pomocą i wsparciem harcerzom
w budowaniu świadomości i odpowiedzialności ekologicznej, potrzebnej do mądrego korzystania z dóbr przyrody – umiejętności tak potrzebnej dziś we współczesnym, coraz bardziej nowoczesnym świecie.
Jubileuszowy Zlot Stulecia Harcerstwa odbywał się w Krakowie w dniach 16 do 24 sierpnia, w miasteczku zlotowym, gdzie w namiotach zamieszkało około 10 tysięcy harcerzy z całej Polski i zagranicy. Gniazdo Śląskie na Jubileuszowym Zlocie liczyło prawie 1000 uczestników. Była to największa reprezentacja spośród wszystkich województw.
Red.

Dodaj komentarz