Solidar Śląsko Dąbrow

Ekologicznie, wygodnie i oszczędnie

W 2019 roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęło 12 wniosków dotyczących dofinansowania inwestycji w kogenerację, czyli jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej. Łączna wartość planowanych przedsięwzięć w tym zakresie przekracza 759 mln zł. 
 
Jak informuje rzecznik prasowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Rafał Kandziora, wszystkie wnioski przeszły już pierwszy etap weryfikacji i trwa ich dalsze rozpatrywanie, więc koszty inwestycji mogą nieznacznie ulec zmianie. Zmodyfikowana może zostać także kwota dofinansowania do tych przedsięwzięć ze środków unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, za którego wdrożenie Fundusz odpowiada. Na tą chwilę planowane wsparcie przekracza 291 mln zł.
 
Kogeneracja to produkcja energii elektrycznej i cieplnej w jednym procesie technologicznym. Rozwój tego typu instalacji stanowi jedną z najskuteczniejszych metod walki ze smogiem. Obecnie fakt ten nabiera szczególnego znaczenia, gdyż wraz z rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego, kwestia smogu jak co roku powróciła do centrum zainteresowania mediów. 
 
Czysty węgiel
Wśród wniosków złożonych do WFOŚiGW znajdują się zarówno projekty dotyczące instalacji wykorzystujących gaz czy biomasę, jak i węgiel kamienny. Spalanie węgla w nowoczesnych instalacjach kogeneracyjnych nie ma jednak zbyt wiele wspólnego z wykorzystywaniem tego surowca w przydomowych piecach. Po pierwsze, produkując jednocześnie energię elektryczną i ciepło, wykorzystujemy paliwo znacznie bardziej efektywnie, niż w ogrzewnictwie indywidualnym. Po drugie, zawodowe instalacje, spalając węgiel w ściśle kontrolowanych warunkach z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii, pozwalają niemal do zera zredukować emisję szkodliwych substancji odpowiedzialnych za smog. 
 
Zalety ciepła systemowego
Jak wynika z danych Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, dzięki produkcji energii cieplnej w ciepłowni lub elektrociepłowni możemy zredukować średnio o 98 proc. emisję pyłów do atmosfery w porównaniu do przydomowego pieca starego typu, produkując tę samą ilość ciepła. Ponadto korzystanie z ciepła systemowego pozwala niemal całkowicie wyeliminować emisję groźnego dla zdrowia benzopirenu – o 99,42 proc. oraz tlenku węgla – o 99,40 proc. Przy produkcji ciepła w zawodowych instalacjach o połowę spada emisja tlenków azotu, a dwutlenku siarki trafia do atmosfery mniej o 82,8 proc.
 
Ekonomia i wygoda
Korzystanie z sieci ciepłowniczych ma aspekt nie tylko ekologiczny. Jest tańsze od wielu alternatywnych sposobów ogrzewania domów i znacznie wygodniejsze. Województwo śląskie jest optymalnym miejscem do rozwoju kogeneracji i ciepła systemowego. M.in. ze względu na wysoką gęstość zaludnienia, co sprawia, że rozbudowa sieci ciepłowniczych jest zwyczajnie opłacalna ekonomicznie. Tym bardziej że w przypadku tego typu inwestycji również można starać się o dofinansowanie se środków unijnych zarządzanych przez WFOŚiGW w Katowicach. Do listopada ubiegłego roku Fundusz podpisał 30 umów na dofinansowanie projektów z zakresu rozbudowy i modernizacji infrastruktury ciepłowniczej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Łącznie dofinansowane przedsięwzięcia zakładają budowę lub modernizację ponad 220 km sieci ciepłowniczej.
 
Agnieszka Konieczny
źródło foto: commons.wikimedia.org/Dependability
 
 
 

Dodaj komentarz