Solidar Śląsko Dąbrow

Ekologiczna strategia

Stworzenie wspólnego systemu gospodarki odpadami stało się jednym z założeń strategii rozwoju śląskiej metropolii.
Górnośląski Związek Metropolitarny przyjął strategię rozwoju do 2025 roku. Obejmuje ona zagadnienia związane z promocją, rozwojem i zmianą wizerunku oraz projekty infrastrukturalne dotyczące m.in. ochrony środowiska i badań jakości życia w aglomeracji. GZM ma również koordynować opracowanie planu gospodarowania wodami, promocję energooszczędności i zielonej energii, budowę centrum zagospodarowania osadów ściekowych oraz opracowanie zasad pozwalających zwalczać dzikie wysypiska.

Górnośląski Związek Metropolitarny tworzy 14 śląskich i zagłębiowskich miast. Wstępne założenia do przyjętej przez GZM strategii opracowano już w 2008 roku. Prace nad ostateczną wersją dokumentu koordynował prof. Marek Szczepański, socjolog z Uniwersytetu Śląskiego. Dokument powstał w drodze konsultacji z ponad setką przedstawicieli miast aglomeracji, konsultantów i ekspertów.
AK

Dodaj komentarz