Solidar Śląsko Dąbrow

Ekologia po harcersku

Śląska Komenda Chorągwi ZHP rozpoczyna kampanię ekologiczną „Na zielonej ścieżce". Akcja, która obejmie około tysiąca dzieci i młodzieży, skierowana jest do harcerzy i instruktorów. Inicjatywę wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przekazując 149 tys. zł. – Kampania potrwa do końca roku. W jej trakcie dzieci, młodzież i osoby dorosłe wezmą udział w różnych działaniach i zabawach ekologicznych – mówi Piotr Biernat, rzecznik prasowy Funduszu. Podczas kampanii przeprowadzone zostaną m.in. konkursy plastyczne oraz warsztaty poświęcone ekologii, gospodarce wodnej i ochronie środowiska naturalnego. Zorganizowany zostanie harcerski festiwal piosenki ekologicznej. Konkursy i turnieje umiejętności będą organizowane też w ramach Harcerskiej Akademii Przyrody. Ich celem ma być promowanie zachowań proekologicznych, takich jak utrwalanie potrzeby kontaktu z przyrodą i wyrabianie postawy szacunku do jej piękna.

Dużo miejsca zajmą również działania zmierzające do zapobiegania dewastacji środowiska i nauka segregacji śmieci. – Zuchy, harcerze oraz młodzież niezrzeszona będą mieli szansę aktywnej obecności we własnym środowisku, naukę ekologicznego życia we własnym domu oraz rozwijania poczucia odpowiedzialności i potrzeby szybkiej reakcji na problemy ekologiczne, występujące w najbliższym otoczeniu – podkreślają organizatorzy harcerskiej akcji. Zaznaczają, że kampania nieprzypadkowo została zainicjowana w województwie śląskim, które od lat traktowane jest jako najbardziej zdegradowana ekologicznie część kraju. – Teraz, po wielu pozytywnych zmianach w zakresie ochrony środowiska naturalnego w regionie, pojawiła się realna szansa na wychowanie nowego pokolenia ludzi, potrafiących cenić sobie bogactwo otaczającej przyrody. Dobrą okazją na to jest przekazanie młodym mieszkańcom regionu wiedzy i umiejętności mądrego korzystania ze środowiska za pomocą sprawdzonych harcerskich metod – informuje WFOŚiGW.
Aga

Dodaj komentarz