Solidar Śląsko Dąbrow

EKG o oszczędzaniu energii

Partnerem sesji poświęconych tematyce środowiskowej zorganizowanych w trakcie II Europejskiego Kongresu Gospodarczego był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
– Panele dyskusyjne z udziałem ekspertów z Funduszu dotyczyły przede wszystkim efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach i w gminach oraz doświadczeń w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii – podkreśla Piotr Biernat rzecznik prasowy WFOŚiGW.

Debata o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii była też okazją do zaprezentowania możliwości Funduszu w zakresie dofinansowania inwestycji związanych z instalacją kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę, pomp ciepła i innych urządzeń oraz systemów do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W jej trakcie Gabriela Lenartowicz zaapelowała do menedżerów z branży energetycznej o inicjowanie rozwiązań systemowych w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w działaniach służących poprawie efektywności energetycznej w miastach i przedsiębiorstwach. – Mimo, że nie przynoszą one szybkich i spektakularnych efektów, są dziś szczególnie cenne i chętnie wspierane przez Fundusz – zaznaczyła Lenartowicz. Podkreśliła, że jedną z najnowszych inicjatyw tej instytucji jest możliwość przyznania dotacji dla opracowania lokalnych programów efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, dostosowując je do gminnych uwarunkowań i potrzeb.
AK
 

Dodaj komentarz