Solidar Śląsko Dąbrow

Edukacja ekologiczna na spacerze

Każdego roku w lasach województwa śląskiego powstaje kilka nowych ścieżek przyrodniczych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. 14 września w Boronowie w Nadleśnictwie Koszęcin otwarta została kolejna. Pieszo-rowerowy szlak liczy prawie 14 km i jest jednym z najdłuższych w regionie. Wyposażony został w tablice zawierające informacje o faunie i florze oraz budowie lasu, dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ścieżka nieprzypadkowo powstała w Bornowie, gminie położonej w północnej części Górnego Śląska, na terenach włączonych do Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”. Ponad 60 proc. powierzchni tej gminy zajmują lasy. Znajduje się tutaj  8 hektarowy rezerwat, który powstał w celu ochrony 120 letnich drzew: sosen, świerków, dębów i modrzewi. Rezerwat jest siedliskiem dla dzięcioła zielonego oraz  myszołowa zwyczajnego.

Atrakcją nowo otwartej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej są liczne pomniki przyrody, m.in. jodła pospolita o 235 cm obwodzie pnia. W pobliżu szlaku przepływa rzeczka Liswarta. W jej wodach żyją rzadkie gatunki ryb a także borsuki i wydry.

Dodaj komentarz