Solidar Śląsko Dąbrow

Dziś masówki, jutro decyzje sztabu protestacyjno-strajkowego

Dziś we wszystkich kopalniach i zakładach Kompanii Węglowej na wszystkich zmianach  wydobywczych odbywają się masówki dla załóg organizowane przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszonych w międzyzwiązkowym sztabie protestacyjno-strajkowym.

– Informujemy załogę o sytuacji w Kompanii i o postępowaniu zarządu spółki, który jedynie pozoruje dialog społeczny. Okazało się, że tzw. konsultacje planu naprawczego Kompanii miały służyć jedynie uwiarygodnieniu jednostronnych decyzji Zarządu. Nieustanne zmiany zapisów tego planu  i jednocześnie podpisanie z Węglokoksem listu intencyjnego w sprawie sprzedaży czterech kopalń Kompanii zostało przez sztab protestacyjny uznane za jednostronne zerwanie konsultacji – mówi Stanisław Kłysz, wiceprzewodniczący górniczej Solidarności.

– Postępowanie zarządu Kompanii oceniamy jak lekceważenie pracowników i związków zawodowych. I tak samo, choć dużo ostrzejszych słowach ocenia to załoga Kompanii. W czasie masówek wielokrotnie słyszeliśmy, że czas rozmów już się skończył, że trzeba podjąć zdecydowane działania. Dla nas to jasny sygnał przed jutrzejszym posiedzeniem sztabu protestacyjno-strajkowego – dodaje wiceszef górniczej „S”.

W piątek międzyzwiązkowy sztab protestacyjno-strajkowy 13 central związkowych z Kompanii Węglowej podejmie decyzje dotyczące dalszych działań w obronie pracowników i kopalń KW.

Dziś odbywają się także masówki w kopalni Kazimierz-Juliusz. Są on związane z podsumowaniem środowej manifestacji i zaplanowanymi na 22 września trójstornnymi rozmowami z udziałem wojewody śląskiego. Ale nie tylko. To także gest solidarności z górnikami z Kompanii Węglowej, którzy mocno wsparli górników z Kazimierza-Juliusza podczas środowej manifestacji. Dlatego zdecydowano, że masówki w sosnowieckiej kopalni zostaną przeprowadzone właśnie dziś, równolegle do masówek w KW, a nie w piątek 19 września.

ny
 

Dodaj komentarz