Solidar Śląsko Dąbrow

Dziękują i zachęcają do zapisywania się do „Solidarności”

W związku z przypadającym 27 stycznia Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia śląsko-dąbrowska „Solidarność” przygotowała akcję promocyjną, w ramach której odbędą się spotkania z pracownikami Powiatowych Urzędów Pracy. Związkowcy będą wręczać pracownikom kartki z podziękowaniem za ich codzienną pracę i zachęcać do zapisywania się do „S”.

W wigilię Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia akcję promocyjną przeprowadzono w PUP w Rybniku. 29 stycznia takie spotkania odbędą się m.in. w urzędach pracy w Będzinie, Jastrzębiu-Zdroju i w Jaworznie. 30 stycznia związkowcy odwiedzą m.in. katowicki PUP, natomiast 31 stycznia udadzą się do urzędu pracy w Zawierciu. – Zamierzamy dotrzeć do niemal wszystkich urzędów pracy działających na terenie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Złożymy pracownikom życzenia, przekażemy im drobne upominki i podziękujemy za pracę – zapowiada Artur Braszkiewicz, wiceprzewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. – Ta akcja jest także podziękowaniem dla naszych związkowców. W tych urzędach, w których działa „Solidarność”, poprawiają się warunki pracy, znacząco rosną wynagrodzenia, pracownicy mogą współdecydować o rzeczach, które są dla nich ważne, chociażby o sposobie wydatkowania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – dodaje wiceprzewodniczący.

Organizatorzy akcji chcieliby zachęcić do zapisywania się do „S” tych pracowników, którzy są niezdecydowani i jeszcze się wahają. – Liczebność organizacji przekłada się na siłę jej liderów podczas negocjacji z pracodawcą – podkreśla Artur Braszkiewicz. Związkowcy zapukają również do drzwi tych urzędów, w których „S” jeszcze nie działa. Zatrudnionym w nich pracownikom przekażą informacje dotyczące tego, czym jest związek zawodowy i jakie korzyści płyną ze zorganizowania się. Oprócz poprawy warunków pracy, podwyżek płac i ochrony miejsc pracy, jest to też m.in. możliwość korzystania z szerokiej oferty benefitów, które „Solidarność” oferuje swoim członkom.

W akcję zaangażowani zostali pracownicy Biura Rozwoju i Promocji Związku Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, kierownicy biur terenowych śląsko-dąbrowskiej „S” oraz liderzy organizacji związkowych działających w poszczególnych urzędach pracy.

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia został ustanowiony w grudniu 2010 roku w ramach nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Święto upamiętnia podpisanie 27 stycznia 1919 roku przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Dokument ten uznawany za początek publicznych służb zatrudnienia w Polsce.

aga