Solidar Śląsko Dąbrow

Dzięki Solidarności szatniarze znów będą mieli pracę

Szatniarze ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy w poprzednim roku akademickim mieli umowy na czas określony i zostali zwolnieni, będą przyjęci z powrotem. Dzięki interwencji uczelnianej Solidarności pracę rozpoczną 1 października. Otrzymają też gwarancję, że w kolejnych latach również zostaną zatrudnieni, a uczelnia nie będzie szukała na ich miejsca innych osób.

Przewodnicząca Solidarności w ŚUM Danuta Jarosz podkreśla, że umowy na czas określony miała zdecydowana większość szatniarzy. – Kiedy rozwiązywano z nimi umowy, nie powiedziano im, że w październiku ponownie mogą zostać przyjęci. Nie wiedzieli, jakie uczelnia ma plany względem nich i czy będą jeszcze potrzebni. Postanowiliśmy interweniować u rektora – mówi Danuta Jarosz.

Jak informuje Danuta Jarosz, dzięki tej interwencji udało się wypracować kompromis z władzami uczelni. Szatniarze zostaną zatrudnieni na dziewięć miesięcy, czyli na czas trwania całego roku akademickiego, ale z zapewnieniem, że w kolejnych latach znów zostaną przyjęci. – Rektor zapewnił nas, że będą mieli gwarancje ponownego zatrudnienia – dodaje przewodnicząca uczelnianej Solidarności. Zaznacza, że szatniarze zostaną objęci zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, z którego będą mogli korzystać na takich samych zasadach, jak inni pracownicy uczelni.

aga
źródło foto:kraum.org.pl

 

 

Dodaj komentarz