Solidar Śląsko Dąbrow

Dyscyplinarka dla minister Hall

W oparciu o art. 52 & 1 pkt. 1 rozwiązuję z panią umowę o pracę bez wypowiedzenia, z winy pracownika, z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych – tej treści symboliczne zwolnienie dyscyplinarne dla minister edukacji Katarzyny Hall przekazali wicewojewodzie śląskiemu Stanisławowi Dąbrowie związkowcy z oświatowej Solidarności. Ogólnopolska akcja wręczania wszystkim wojewodom w Polsce zwolnień dyscyplinarnych dla minister Hall zainicjowana została w ubiegłym tygodniu przez Krajową Sekcję Oświaty NSZZ Solidarność.

– W ten sposób próbujemy wstrząsnąć sumieniem premiera Tuska, skoro nie zrobiło na nim wrażenia ponad 150 tys. zebranych przez nas na przełomie marca i kwietnia podpisów pod petycją o odwołaniu minister Hall. Do tej pory czekaliśmy na odpowiedź od szefa rządu, liczyliśmy, że zorganizowana zostanie debata na temat oświaty. Naszym zdaniem premier boi się zdymisjonować panią minister. Dlatego zdecydowaliśmy o wręczaniu jej w imieniu obywateli symbolicznych zwolnień dyscyplinarnych – wyjaśnia Lesław Ordon, przewodniczący Regionalnego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność.

Zwolnienie dyscyplinarne dla minister Katarzyny Hall związkowcy uzasadnili podejmowanymi przez nią szkodliwymi decyzjami. Ich konsekwencją jest m.in. obniżanie jakości nauczania, dzika likwidacja szkół, która łamie konstytucyjną zasadę równości dostępu do publicznej oświaty, wprowadzenie nowej podstawy kształcenia ogólnego, ograniczającej nauczanie polskiej literatury i historii, niszczenie statusu zawodowego nauczycieli.

Oświatowa Solidarność kontynuuje akcję zmierzającą do odwołania minister Hall. – Ludzie listy piszą – zwykłe lub elektroniczne i wysyłają je zarówno do MEN, jak i do Kancelarii Premiera. W listach wyrażają swój sprzeciw wobec szkodliwych działań resortu. Niech zobaczą, że ich dobre samopoczucie jeśli chodzi o oświatę, nie jest niczym uzasadnione – dodaje szef regionalnej, oświatowej „S”.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *