Solidar Śląsko Dąbrow

Dwoje laureatów z naszego regionu

18 czerwca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczysta gala XVI edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Statuetki i certyfikaty odebrało 16 wyróżnionych w konkursie pracodawców. Wśród laureatów znalazło się dwóch pracodawców z naszego regionu. To Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z Bytomia i Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie.

– Ta nagroda jest nagrodą za wzorcowo prowadzony dialog społeczny, za wzorcowo przestrzegane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, za wzorcowo przestrzegane warunki prawa pracy w zakładach pracy, za godne traktowanie pracowników w każdym calu – mówił podczas gali prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że w tym konkursie kandydatów zgłaszają pracownicy. – To werdykt wydany przez ludzi, którzy – z nimi, dla nich i w ich firmach na co dzień pracują, dla których te warunki pracy są czymś namacalnym – podkreślił.

PEC Bytom
PEC Bytom (statuetkę prezentuje prezes spółki Sławomir Kamiński,
pierwszy z lewej szef zakładowej „S” Roman Poloczek)

– Dzisiejszy dzień jest dla mnie szczególny. Pozytywnie mówimy o polskich pracodawcach, mówimy, że spełniają wysokie standardy, za co bardzo im dziękujemy – powiedział w trakcie gali przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

SP nr 1 w Imielnie (statuetkę trzyma dyrektor szkoły Anna Kubica,
pierwszy z lewej szef „S” w placówce Mariusz Gąsiorczyk)

Podczas uroczystości Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” reprezentował wiceprzewodniczący Artur Braszkiewicz.

Konkurs „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” jest organizowany przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” pod patronatem Prezydenta RP. Celem akcji certyfikacyjnej jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych. Jednym z wymogów dla uczestników konkursu jest zatrudnianie pracowników na podstawie umów o pracę.

Zgłoszenia do Komisji Certyfikacyjnej dokonuje zakładowa organizacja NSZZ „Solidarność”. Zakładowi pracy wyróżnionemu certyfikatem PPP przysługuje prawo posługiwania się nim przez okres trzech lat. W tym czasie nie można ponownie wystartować w konkursie. Można też stracić certyfikat w przypadku, gdy w firmie łamane będą prawa pracownicze i zasady dialogu społecznego.

ny