Solidar Śląsko Dąbrow

Dwie rocznice w Jastrzębiu-Zdroju

3  września w Jastrzębiu-Zdroju odbędą się obchody 38. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego oraz 30. rocznicy strajków górniczych, które utorowały drogę do przemian ustrojowych w Polsce. Udział w uroczystościach weźmie premier Mateusz Morawiecki.
 
Obchody rozpoczną się o godz. 10.00 mszą święta w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła przy ul. księdza Jerzego Popiełuszki. Po zakończeniu nabożeństwa nieopodal świątyni posadzony zostanie „Dąb Wolności”. Będzie to jeden ze stu dębów poświęconych przez papieża Franciszka z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 
Uroczystości pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego rozpoczną się o godz. 11.45. Jednym z punktów obchodów będzie nadanie placowi znajdującemu się przed kopalnią Zofiówka imienia Tadeusza Jedynaka, sygnatariusza Porozumienia Jastrzębskiego oraz odsłonięcie poświęconej mu tablicy pamiątkowej. Podczas uroczystości jest zaplanowane m.in. przemówienie premiera oraz odczytanie listu prezydenta RP do uczestników obchodów. 
 
O godz. 15.00 w budynku szkoleniowym kopalni Zofiówka odbędzie się seminarium naukowe poświęcone strajkom górniczym z 1988 roku. W panelu wezmą udział m.in. uczestnicy wydarzeń sprzed 30 lat oraz przedstawiciele katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
 
aga
 
 
Tadeusz Jedynak urodził się w 1949 roku w Niesadnej niedaleko Garwolina. Po skończeniu technikum budowlanego w Płocku pracował m.in. w płockiej Naftobudowie. W kopalni Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju został zatrudniony w 1974 roku. 29 sierpnia 1980 roku przyłączył się do strajku w tym zakładzie. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Był jednym z sygnatariuszy Porozumienia Jastrzębskiego podpisanego w kopalni 3 września.
 
W Solidarności od momentu powstania związku, czyli od września 1980 roku. Był jednym z twórców i redaktorów „Naszej Solidarności” – biuletynu informacyjnego wydawanego przez Międzyzakładową Komisję Robotniczą Jastrzębie. Od 22 lutego 1981 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarząd Regionu Śląska i Zagłębia NSZZ Solidarność.
 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981 roku został zatrzymany i internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Katowicach, a następnie w Zabrzu Zaborzu i Nowym Łupkowie. Na wolność wyszedł w 1982 roku i zaangażował się w działalność podziemną, za co był szykanowany. Wielokrotnie go zatrzymywano i skazywano na grzywny. 
 
W lipcu 1988 roku wyjechał do Australii, ale po wybuchu strajku w kopalni Manifest Lipcowy wrócił do Jastrzębia-Zdroju i przedostał się do protestujących górników. Po zakończeniu strajku kontynuował działalność związkową. Był uczestnikiem II Zgromadzenia Działaczy Solidarności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, które odbyło się w lutym 1989 roku w Ustroniu-Polanie. Brał także udział w obradach Okrągłego Stołu, gdzie zajmował się górnictwem.
 
W latach 1991-1997 był posłem na Sejm. W 1988 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, a w 2006 Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 31 maja 2017 roku.
 
oprac. ak
 
 
Porozumienie Jastrzębskie było trzecim, po gdańskim i szczecińskim, które na fali strajków 1980 roku robotnicy podpisali z komunistyczną władzą. Dokument został podpisany 3 września w kopalni Manifest Lipcowy (obecnie Zofiówka). Górnicy wymusili m.in. rezygnację z czterobrygadowego systemu pracy, co dało im wolne niedziele oraz wywalczyli wolne soboty. Spełnionych zostało też wiele postulatów branżowych. 
 
Strajk w Manifeście Lipcowym oraz w innych kopalniach miał przede wszystkim charakter solidarnościowy z protestującymi załogami Gdańska i Szczecina, a do zgłoszonych przez nie postulatów górnicy dołączyli swoje.
 

Dodaj komentarz