Solidar Śląsko Dąbrow

Duże zainteresowanie referendum strajkowym

Od 9 kwietnia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku trwa referendum strajkowe. Związki zawodowe, w tym Solidarność, walczą o podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników o 800 zł brutto.
 
Jak informuje Piotr Rajman, przewodniczący Solidarności w szpitalu, w ciągu pierwszych dwóch dni w referendum wzięło udział ponad 500 osób, czyli już ok. 40 proc. załogi. – Zainteresowanie głosowaniem jest duże. Pracownicy są coraz bardziej wkurzeni brakiem postępu w negocjacjach. Pani dyrektor przedstawiła szczegółową listę płac w szpitalu, czym tylko poirytowała ludzi, przypominając im, jak marnie zarabiają – mówi Rajman.
 
Referendum potrwa do 18 kwietnia. W dni powszednie pracownicy mogą głosować od godz. 7.00 do 15.30. W sobotę urna do głosowania będzie wystawiona  od godz. 9.00 do godz. 13.00. – Pracownicy pracują na różne zmiany. Są takie osoby, które w naszym szpitalu mają tylko część etatu i nie przychodzą tu do pracy codziennie. Chcieliśmy umożliwić każdemu wypowiedzenie się w sprawie ewentualnego strajku w przypadku niespełnienia naszych postulatów – mówi przewodniczący „S” w szpitalu.
 
Spór zbiorowy w rybnickim szpitalu trwa od maja zeszłego roku. Biorą w nim udział wszystkie organizacje związkowe działające w szpitalu z wyjątkiem Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Mimo to członkowie tej organizacji również biorą udział w głosowaniu. 
 
Jeden z najważniejszych postulatów zgłoszonych w maju zeszłego roku przez stronę związkową dotyczył podwyżek płac zasadniczych wszystkich pracowników placówki o 1200 zł brutto. 24 października przedstawicielom związków udało się podpisać porozumienie płacowe z pracodawcą, dzięki któremu wynagrodzenia wzrosły o 400 zł brutto. Spór zbiorowy został zawieszony do 28 lutego 2019 roku. Po upływie tego terminu negocjacje w placówce zostały wznowione, ale jak dotąd nie przyniosły porozumienia. Organizacje związkowe domagają się realizacji postulatów przedstawionych w maju zeszłego roku, czyli m.in. podwyżek płac zasadniczych o 800 zł brutto.
 
Jak zaznacza przewodniczący „S”, przed podpisaniem porozumienia w październiku zeszłego roku, w szpitalu nie było zbiorowych podwyżek przez 10 lat. W tym czasie płaca minimalna wzrosła o blisko 90 proc 
 
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku na umowach o pracę zatrudnionych jest ok. 1300 osób.
 
Agnieszka Konieczny
 

Dodaj komentarz