Solidar Śląsko Dąbrow

Drzewo jako źródło konfliktu w relacjach sąsiedzkich

Zdarzają się sytuacje, że niewinne drzewo może stać się zarzewiem konfliktu lub co najmniej zgrzytu w relacjach między sąsiadami. Dzieje się tak m.in. w sytuacji, gdy korzenie tego drzewa lub jego gałęzie przechodzą na grunt sąsiedni (grunt B). Warto wówczas wiedzieć o kilku podstawowych kwestiach.

W pierwszej kolejności zaznaczyć należy, iż w sytuacji, gdy korzenie lub gałęzie przechodzą na grunt sąsiedni, wówczas następuje naruszenie prawa własności właściciela tego gruntu (gruntu B). Warto bowiem zaznaczyć, iż w granicach nieruchomości gruntowej pozostaje nie tylko powierzchnia gruntu, lecz również słup powietrza nad tą powierzchnią, a także przestrzeń pod tą powierzchnią.

Zaznaczyć jednak należy, iż to do obowiązków właściciela gruntu (gruntu A), na którym rośnie drzewo, należy, by do wskazanych powyżej naruszeń prawa własności nie dochodziło (by korzenie i gałęzie nie przechodziły na sąsiedni grunt). Między innymi do tego celu służy przyznane przez ustawodawcę prawo do wejścia na grunt sąsiedni (grunt B) w celu usunięcia zwieszających się z jego drzewa gałęzi lub owoców. Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż gdyby podczas tej wycinki doszło do jakiejkolwiek szkody, właściciel tej sąsiedniej nieruchomości (gruntu B) ma prawo do żądanie jej naprawienia (a więc żądać odszkodowania za ewentualne zniszczenia).

Należy podkreślić, iż z własną inicjatywą może również wystąpić właściciel sąsiedniej nieruchomości (gruntu B). W pierwszej kolejności powinien on wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do usunięcia przechodzących z jego nieruchomości korzeni drzewa czy też wycinki gałęzi. Jednakże po bezskutecznym upływie tego terminu, może on je we własnym zakresie obciąć i zachować dla siebie, a właściciel sąsiedniej nieruchomości (gruntu A) nie może wówczas czynić żadnych przeszkód. Należy jednak uważać, zwłaszcza przy wycince korzeni, która może doprowadzić do zniszczenia czy obumarcia drzewa. Takie działania, mimo iż dozwolone przez przepisy prawa, mogą jednak w konkretnej sytuacji zostać uznane za sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa.

Niezwykle interesująca wydaje się być kwestia owoców tego drzewa. Generalnie owoce stanowią naturalne pożytki tego drzewa i należą do właściciela nieruchomości, na której drzewo rośnie (w naszej sytuacji gruntu A). Z tej też przyczyny właścicielowi tego gruntu przysługuje wskazane uprzednio prawo do wejścia na grunt sąsiedni (grunt B), w celu ich zebrania. Jednakże w sytuacji gdy owoce te opadły, stanowią wówczas pożytek tego gruntu, a zatem pełnię praw do nich posiada właściciel gruntu sąsiedniego (gruntu B). Zaznaczyć jednak należy, iż reguła ta nie znajduje zastosowania, gdy grunt sąsiedni (grunt B) przeznaczony jest na użytek publiczny.

Martyna Bugajska
CDO24 Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 003 138 (lub 32 44 57 822), który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24 na stronie internetowej www.cdo24.pl.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

Dodaj komentarz