Solidar Śląsko Dąbrow

Druga odsłona „Bezpiecznego Strażaka”

Dzięki pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do blisko 100 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej trafił sprzęt o łącznej wartości wynoszącej 5 mln zł. To m.in. samochody rozpoznawczo-ratownicze i quady.

25 września na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej w Katowicach-Szopienicach odbył się briefing prasowy z udziałem prezesa katowickiego Funduszu Tomasza Bednarka. W jego trakcie podsumowano I nabór w programie „Bezpieczny Strażak” oraz zaprezentowano zakupiony sprzęt. – W tym roku uruchomiliśmy nowy program „Bezpieczny Strażak”, w ramach którego w pierwszej edycji przeznaczyliśmy 2,6 mln zł – mówił podczas briefingu prezes katowickiego Funduszu. Jak podkreślił, w sumie zakupiono 34 quady, 2 ratownicze łodzie hybrydowe oraz 6 lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych. Nowe wozy trafiły m.in. do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłobucku i Nieradzie. Ponadto strażacy otrzymali m.in. kamery termowizyjne i przyczepy do transportu.

W spotkaniu uczestniczył także Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski, który podkreślił, że sprzęt zakupiony przy pomocy środków pochodzących z „Bezpiecznego Strażaka” pozwala na uzupełnienie braków w wyposażeniu poszczególnych jednostek. – Sprawdzamy nie tylko oczekiwania, ale i realne potrzeby. Myślimy do przodu i staramy się ułatwić działania – mówił nadbryg. Kleszczewski. Zwrócił uwagę, że zakupione quady ułatwią akcje przeprowadzane w trudno dostępnym terenie, transport ratowników, czy poszukiwanie osób zaginionych.

Podczas briefingu Tomasz Bednarek ogłosił rozpoczęcie II naboru w programie. Jednostki OSP mogą się starać o dofinansowanie wynoszące od 25 tys. zł do 150 tys. zł. Wnioski będą przyjmowane do 20 października lub do wyczerpania puli środków. Łączna wartość udzielonej pomocy wyniesie 2 mln zł.

Program, dzięki któremu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej mogą zakupić specjalistyczny sprzęt, taki jak łodzie czy kamery termowizyjne, jest uzupełnieniem wsparcia udzielanego strażakom przez Fundusz od wielu lat. „Bezpieczny Strażak” jest zarazem jednym z siedmiu nowych projektów uruchomionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2023 roku.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: WFOŚiGW w Katowicach/M. Cichy