Solidar Śląsko Dąbrow

Drogo już było. Będzie drożej

Nowy rok już tradycyjnie zaczyna się podwyżkami cen. Zdrożeją niemal wszystkie podstawowe artykuły i opłaty za mieszkanie. W ciągu najbliższych 12 miesięcy ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosną zdaniem ekspertów o 3-4 proc. Najbardziej, bo nawet o kilkanaście proc., poszybować mogą ceny pieczywa z powodu wyjątkowo słabych zbiorów pszenicy w ubiegłym roku.  W pierwszej połowie 2013 roku o kilka proc. podrożeje również mięso, głównie wieprzowina, ze względu na ograniczenie pogłowia trzody chlewnej i tym samym całej produkcji wieprzowiny w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.


Ceny prądu, wody i ogrzewania też w górę

Zdrożeje energia. W konsekwencji zapisów unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego, nasze rachunki za prąd wzrosną w tym roku o 30 proc., a za ciepło o 22 proc. W następnych latach prąd zdrożeje o kolejne 60 proc. Po kieszeni uderzą nas również podwyżki opłat za wodę i ścieki. Jak wynika z danych GUS, w pierwszym półroczu 2012 roku ponad jedna trzecia przedsiębiorstw pobierających i uzdatniających wodę oraz dostarczających ją do odbiorców miała ujemny wynik finansowy. Przychody wodociągów w niektórych gminach kurczą się z powodu wyludniania się miast. Zużycie wody zmniejsza się też, bo ludzie zaczęli ją oszczędzać z przyczyn ekologicznych i przede wszystkim ekonomicznych. Koszty przedsiębiorstw wodociągowych rosną również w związku z inwestycjami, które firmy wykonały bądź wykonują, aby dostosować oczyszczalnie ścieków i jakość wody do wymagań Unii, na co mają czas do 2015 roku. Podwyżki opłat za wodę i ścieki w tym roku w niektórych gminach wzrosną o poziom inflacji, w innych nawet o 25-30 proc.

Śmieci warte krocie
Prawdziwe spustoszenie w naszych portfelach mogą natomiast spowodować nowe przepisy dotyczące gospodarowania odpadami. Pierwszego stycznia weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach. Zgodnie z jej zapisami do 1 lipca gminy muszą przygotować się do odbioru bezpiecznego zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych. Gminy mają też umożliwić swoim mieszkańcom selektywną, czyli ekologiczną zbiórkę odpadów. Przepisy zobowiązują gminy także do wyboru w drodze przetargu przedsiębiorstwa, które odbierze i zagospodaruje śmieci. Według ekspertów Krajowej Izby Gospodarczej w efekcie nowych regulacji opłaty za wywóz śmieci mogą wzrosnąć od 100 do nawet 200 proc.

Fiskus nie odpuści
Od 1 stycznia rząd o 5 proc. podniósł akcyzę na wyroby tytoniowe, co spowoduje wzrost ceny detalicznej papierosów o ok. 68 groszy na paczce. Nowe przepisy obejmują akcyzą także susz tytoniowy, co oznacza koniec tanich papierosów domowej roboty. 2013 rok nie oszczędzi też portfeli kierowców i nie chodzi tu tylko o wysokie ceny benzyny. W budżecie na 2013 rok rząd przewidział stukrotny wzrost wpływów z tytułu mandatów. W tym roku kierowcy mają „wygenerować” budżetowe zyski na poziomie 1,5 mld zł. Dla porównania w 2012 roku było to zaledwie 15 mln zł. Zwiększenie wpływów ma zapewnić las 300 nowych fotoradarów, system odcinkowych pomiarów prędkości oraz nieoznakowane radiowozy Inspekcji Transportu Drogowego. Co więcej w trosce o bezpieczeństwo na polskich drogach w Komendzie Głównej Policji trwają prace nad projektem zmian w ustawie o kierujących pojazdami, której celem ma być podniesienie stawek mandatów za wykroczenia drogowe.

Niemiła niespodzianka czeka również pasażerów środków komunikacji miejskiej. Na przełomie I i II kwartału tego roku podrożeją bilety na autobusy i tramwaje KZK GOP. Bilety jednorazowe na jedną lub dwie gminy podrożeją o 20 groszy i będą kosztować odpowiednio 3,20 zł i 3,80 zł. Za miesięczny bilet autobusowo-tramwajowy na jedno miasto zapłacimy 110 zł, czyli o 8 zł więcej niż dotychczas. Bilet sieciowy zdrożeje o 12 zł i będzie kosztował 150 zł.

Łukasz Karczmarzyk

Dodaj komentarz