Solidar Śląsko Dąbrow

Dopłaty do kredytów na kolektory słoneczne

Program skierowany jest do właścicieli posesji prywatnych i wspólnot mieszkaniowych, których budynki nie zostały podłączone do sieci ciepłowniczej. Dzięki umowie podpisanej przez Zarząd NFOŚiGW z sześcioma dużymi bankami, odbiorcy indywidualni oraz wspólnoty mieszkaniowe będą mogli zaciągnąć kredyt na ten cel w 4,5 tys. placówek bankowych położonych na terenie całej Polski.
– Wyjątkowy charakter tego wydarzenia polega m.in. na tym, że program adresowany jest do osób fizycznych, podczas gdy najczęściej partnerami NFOŚiGW są samorządy, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe – mówi Witold Maziarz rzecznik prasowy NFOŚiGW.
Osoby prywatne i wspólnoty mieszkaniowe mogą otrzymać zwrot 45 proc. brutto kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych, jednak nie więcej, niż 2,5 tys. zł do 1 m kw. instalacji.
Na dopłaty NFOŚiGW zarezerwował 300 mln zł. Pieniądze wypłacane będą do 2014 roku. – Pozwoli to na osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zainstalowania kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni ponad 250 tys. mkw, co przyczyni się do redukcji emisji dwutlenku węgla o 36 tys. ton – szacuje Zarząd Funduszu.
Dopłaty udzielane będą zarówno na zakup i montaż kolektorów słonecznych, jak i aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania.

Program poprzedzony badaniami
Opracowanie programu poprzedziły wnikliwe badania opinii publicznej wykonane przez firmę GFk Polonia, które miały ustalić optymalną wysokość dofinansowania. – Wyniki tych badań pokazały, że w przedziale wysokości dofinansowania ze środków publicznych na poziomie 40-50 proc. następuje wyraźny wzrost zainteresowania zrealizowaniem takiej inwestycji przez właścicieli domów – dodaje Maziarz.
Badania przeprowadzone zostały w grudniu 2009 roku i w styczniu 2010 roku na reprezentatywnej grupie respondentów, składającej się z właścicieli domów jednorodzinnych z własnym systemem ogrzewania. Już wstępne wyniki pokazały, że 35 proc. właścicieli domów jednorodzinnych rozważa zainstalowanie kolektorów słonecznych.
Solary mogą zmniejszyć zużycie tradycyjnej energii nawet o 60 proc. rocznie. NFOŚiGW obliczył, że dla pięcioosobowej rodziny ogrzewającej wodę elektrycznością roczne oszczędności mogą wynieść nawet 1,5 tys. zł. Koszt przeprowadzonej inwestycji wraz z dopłatą powinien się więc zwrócić po 5-6 latach. Przy ogrzewaniu wody olejem opałowym lub gazem okres zwrotu inwestycji jest dłuższy i może wynosić nawet 10 lat.
Trzeba jednak pamiętać, że montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody nie może wiązać się z rezygnacją z innego źródła energii, gdyż solary charakteryzują się zróżnicowaną wydajnością w zależności od nasłonecznienia, pory dnia i roku.

Jak działa kolektor słoneczny?
Promieniowanie słoneczne pada na powierzchnię kolektora (absorber), która pochłania energię tego promieniowania. Do absorbera przymocowane są przewody, w których w układzie zamkniętym krąży tzw. czynnik roboczy. Najczęściej jest to płyn na bazie glikolu, który po odebraniu energii cieplnej z absorbera transportuje ją do budynku, gdzie jest wykorzystana do wstępnego ogrzania np. wody użytkowej.
Istnieje wiele typów kolektorów słonecznych.
W Polsce najbardziej popularne są kolektory płaskie (zwykłe cieczowe) oraz rurowe (próżniowe). Zdaniem specjalistów, te drugie lepiej się sprawdzają ze względu na panujące u nas warunki atmosferyczne.
AK

Program skierowany jest do osób fizycznych, podczas gdy partnerami NFOŚiGW najczęściej są samorządy, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe.


Dodaj komentarz