Solidar Śląsko Dąbrow

Dominik Kolorz złożył rezygnację

Dominik Kolorz, przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność złożył dziś rezygnację z funkcji szefa górniczej Solidarności, z dniem 1 czerwca. Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ ”S” ustalono, że wybory nowego przewodniczącego górniczych struktur związku odbędą się 21 czerwca.

– Zgodnie z zapowiedzią złożoną w trakcie Walnego Zebrania Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, podczas którego zostałem wybrany na stanowisko przewodniczącego regionalnych struktur związku, rezygnuję z kierowania górniczą Solidarnością – powiedział Dominik Kolorz.  – Odpowiedzialne pełnienie tych dwóch funkcji jednocześnie, na dłuższą metę jest po prostu fizyczne niemożliwe – dodał.

– Górnictwo to dla mnie połowa życia i zawsze będę się z nim czuł mocno związany. Jestem przekonany, że moja współpraca z nowym szefem górniczej Solidarności będzie się układała tak dobrze, jak współpraca z Piotrem Dudą w czasie, kiedy to on kierował Śląsko-Dąbrowską Solidarnością, a ja byłem szef górniczych struktur związku – mówi Kolorz.  

21 czerwca odbędzie się w Katowicach Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego. Podczas zebrania przeprowadzone zostaną wybory nowego przewodniczącego górniczej Solidarności. Kandydatem na to stanowisko jest dotychczasowy zastępca Dominika Kolorza, a zarazem szef Solidarności w Kompanii Węglowej Jarosław Grzesik.
 

Dodaj komentarz