Solidar Śląsko Dąbrow

Dominik Kolorz wybrany ponownie szefem śląsko-dąbrowskiej Solidarności

Dominik Kolorz został ponownie wybrany na stanowisko przewodniczącego śląsko-dąbrowskiej Solidarności. 12 czerwca Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność powierzyło mu tę funkcję na kadencję 2014-2018. Jego kandydaturę poparło 162 delegatów, 13 było przeciwnych, 1 głos był nieważny.

Działania na rzecz odbudowy potencjału gospodarczo-przemysłowego oraz naukowego poprzez doprowadzenie do podpisania Kontraktu Regionalnego dla Województwa Śląskiego, współpraca związku z przedsiębiorcami w celu zmiany systemu podatkowego w Polsce tak, aby wzrosły płace pracowników, a zarazem zmniejszyły się obciążenia podatkowe przedsiębiorstw, wprowadzenie obywatelskiej reprezentacji do Senatu i reforma wewnętrzna związku zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym – to jedne najważniejszych zadań, jakie postawił przed śląsko-dąbrowską Solidarnością w rozpoczynającej się kadencji nowo wybrany  przewodniczący.

Przypomniał, że śląsko-dąbrowska „S” w lutym tego roku podpisała porozumienie o partnerstwie z organizacją reprezentującą kilka tysięcy podmiotow z sektora małych i średnich firm. Oprócz wspólnych działań na rzecz zmian systemu podatkowego sygnatariusze porozumienia zamierzają wspólnie z innymi niepartyjnymi organizacjami społecznymi wprowadzić reprezentację obywatelską do Senatu. – Senat, jako wyższa izba parlamentu ma możliwości kontroli władz, inicjatyw ustawodawczych – powiedział Kolorz. Podkreślił, że nie chodzi o to, by Solidarność szła do wyborów, ale powinna być inicjatorem społecznej i obywatelskiej kontroli nad tymi, którzy sprawują władzę. – Czy nam się to podoba, czy nie, wszystko, co złe dla obywateli dzieje się na Wiejskiej. Dopóki nie będziemy mieć nad Wiejską swojej kontroli, będą z nami robić, co chcą – zaznaczył. Jego zdaniem w Senacie powinni znaleźć się nie ludzie powiązani z establishmentem, ale tacy, którzy będą realizować postulaty związku i stowarzyszeń, które przystąpią do porozumienia.

Szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności zapowiedział także wystąpienie z inicjatywą zawarcia kolejnego kontraktu dla Śląska, na wzór tego, który powstał w 1994 roku. – Region na pewno potrzebuje takiego impulsu, impulsu innowacyjności, a zarazem potrzebuje instrumentów, żeby zachować to, co w tej chwili ma: strukturę przemysłową, nie pozwolić do końca rozkraść służby zdrowia, zlikwidować szkół, które tutaj funkcjonują – powiedział.

Dominik Kolorz podkreślił,  że konieczna jest  zmiana statutu związku i dostosowanie go do współczesnych warunków funkcjonowania organizacji związkowych w Polsce. Podkreślił, że potrzebne są zmiany w ustawie o związkach zawodowych, bo obecna m.in. nie uwzględnia reprezentatywności i nie sprawia, że z efektów działań podejmowanych przez związek i prowadzonych przez niego negocjacji korzystają tylko jego członkowie.

Więcej na temat planów nowo wybranego przewodniczącego czytaj tu

Dominik Kolorz wstąpił do Solidarności w kopalni Rymer w 1988 roku. W 1989 roku został wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej. Od 1991 roku pełnił funkcję jej przewodniczącego. W 1996 roku został szefem Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność Rybnickiej Spółki Węglowej. W związkowej kadencji w latach 1998-2002 był wiceprzewodniczącym Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego i Energetyki. Od 2003 roku przewodniczył górniczej Solidarności. W marcu 2011 roku po raz pierwszy został wybrany przewodniczącym śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Ma 48 lat, żonę Ewę i troje dzieci. Interesuje się sportem i muzyką rockową.

ny

Dodaj komentarz