Solidar Śląsko Dąbrow

Domagają się kontynuacji budowy elektrowni węglowej w Ostrołęce

Rada Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” przyjęła  stanowisko, w którym wzywa rząd do kontynuacji budowy elektrowni węglowej „Ostrołęka C”, podkreślając znaczenie tego projektu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz dalszego funkcjonowania polskiego sektora paliwowo- energetycznego.
 
– W naszym przekonaniu, wypowiedzi Ministra Aktywów Państwowych oraz prezesów zarządów spółek Enea i Energa (które zaangażowały w projekt około miliarda złotych), zapowiadające podjęcie opracowania analiz uzasadniających użycie innego od wybranego uprzednio nośnika energii, stanowią próbę przykrycia podjętej już decyzji o przejściu na rosyjski gaz lub import energii – podkreślono w stanowisku Rady KSGiE. Zaniepokojenie przedstawicieli związku budzi też wycofanie się PGE Polskiej Grupy Energetycznej z całego projektu, mimo że dokonane wcześniej przez spółkę analizy inwestycji potwierdziły rentowność tego projektu. – Odstąpienie od inwestycji spowoduje straty wizerunkowe Polski wobec Komisji Europejskiej, która tę inwestycję notyfikowała, utratę kontraktu systemowego na dostawy mocy pokrywającego koszty stałe, stratę zainwestowanych dotychczas środków, konieczność pokrycia kar związanych z rozwiązaniem umowy inwestorskiej, zwiększenie zależności od importu nośników energii oraz pogłębienie kryzysu w sektorze paliwowo-energetycznym – czytamy w stanowisku. 
 
Reprezentanci KSGiE zwracają też uwagę, że konsekwencją modyfikacji projektu, bądź wstrzymania budowy elektrowni „Ostrołęka C”, będą dodatkowe koszty, którymi w praktyce obciążeni zostaną pracownicy spółek energetycznych, a w dalszej perspektywie takie postępowanie zaszkodzi polskim spółkom węglowym.
 
– Z oburzeniem przyjmujemy fakt, że urzędnicy państwowi, pomimo deklarowanej determinacji wykorzystania krajowego nośnika energii, podejmują decyzje w kierunku zastąpienia go importem. Ograniczenie stosowania rodzimych paliw kopalnych traktujemy jako element ograniczania suwerenności naszego kraju – podkreślili członkowie KSGiE, najliczniejszej w kraju  branżowej struktury NSZZ „Solidarność”.
 
Stanowisko KSGiE zostało 25 lutego przesłane m.in. do prezydenta RP Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.
 
ny
źródło foto: materiały prasowa Energa/wizualizacja elektrowni
 
 

Dodaj komentarz