Solidar Śląsko Dąbrow

Dodatkowy dzień wolny od pracy

Za Dzień Wszystkich Świętych, który w tym roku będziemy obchodzić w sobotę, pracownikom należy się dodatkowy dzień wolny od pracy. To efekt pozytywnego rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny skargi złożonej przez Komisję Krajową NSZZ Solidarność.

Rok 2014 jest pierwszym, w którym pracownicy mogą korzystać z dodatkowego dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę. Wprawdzie po skardze Solidarności do TK nowe przepisy weszły w życie w ubiegłym roku, ale wówczas w kalendarzu nie było świąt, które wypadłyby w sobotę. Natomiast w tegorocznym kalendarzu znalazły się dwa takie dni. Pierwszym było święto Konstytucji 3 Maja.

Związek zaskarżył nowelizację Kodeksu pracy podpisaną przez prezydenta Bronisława Komorowskiego 19 listopada 2010 roku. Nowela przywróciła dzień wolny od pracy 6 stycznia w Święto Trzech Króli, ale odebrała pracownikom inne ważne uprawnienia. Zwolniła pracodawców z obowiązku zwracania pracownikom dnia wolnego w innym terminie, jeśli święto wypadnie w ich dzień wolny od pracy. Niekorzystne dla pracowników przepisy weszły w życie z początkiem 2011 roku.

Prezydent Komorowski podpisał nowelę prawa pracy mimo sprzeciwu NSZZ Solidarność i części pracodawców. Związkowcy z Solidarności od początku zwracali uwagę, że zmiana jest niezgodna z Konstytucją i może prowadzić do nierównego traktowania pracowników. Podkreślali, że w rezultacie zatrudnionym na tych samych stanowiskach i za takim samym wynagrodzeniem może przysługiwać różna liczba dni wolnych od pracy. Przed podpisaniem ustawy przez prezydenta oprotestowało ją również Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, wskazując, że w praktyce może ona zmniejszyć liczbę dni wolnych od pracy nawet o 5-6. Nowe przepisy na etapie ich powstawania poddała krytyce także ówczesna minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak.

Ostatecznie kwestię rozstrzygnął Trybunał Konstytucyjny, który 2 października 2012 roku wydał wyrok korzystny dla pracowników i przyznał rację Solidarności. Sędziowie TK uznali, że przepis odbierający pracownikom dni wolne za święto przypadające w sobotę jest niezgodny z ustawą zasadniczą i nakazał zmianę prawa.

aga
 

Dodaj komentarz