Solidar Śląsko Dąbrow

Dodatkowa premia w gliwickiej walcowni

Średnio 500 zł brutto wyniesie premia za styczeń 2023 roku w Walcowni Metali Nieżelaznych „Łabędy” w Gliwicach. To efekt uzgodnień zawartych 10 lutego pomiędzy przedstawicielami zakładowej „Solidarności” a pracodawcą. Premia powinna wpłynąć na konta pracowników zakładu do 14 lutego.

– Dzięki naszym staraniom i konstruktywnym rozmowom z zarządem gliwickiej walcowni od września ubiegłego roku wypłacana jest pracownikom premia za miesięczne wyniki – informuje przewodniczący zakładowej „Solidarności” Piotr Musioł. Wysokość tego dodatku jest co miesiąc negocjowana. Za wrzesień i październik było to średnio 500 zł brutto, a za listopad i grudzień udało się wynegocjować średnio 900 zł brutto.

Przewodniczący podkreśla, że negocjując tę premię, związkowcy próbują pomóc pracownikom w pospinaniu domowych budżetów. – Inflacja cały czas jest bardzo wysoka, a my na ewentualne podwyżki płac możemy liczyć dopiero po zakończeniu pierwszego kwartału i zamknięciu roku budżetowego – dodaje związkowiec. Jak zaznacza, pierwsze spotkanie z pracodawcą dotyczące wzrostu wynagrodzeń i zmian w regulaminie płac zaplanowane zostało na początek marca.

Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” to firma z ponad 100-letnią tradycją, specjalizująca się w produkcji wyrobów płaskich z miedzi, stopów miedzi m.in. mosiądzu i brązu oraz ze srebra.

W firmie zatrudnionych jest 180 osób, z czego 2/3 to pracownicy produkcyjni. Do „Solidarności”, będącej jedyną organizacją związkową działającą w gliwickiej walcowni, należy 70 osób. Zdecydowaną większość członków związku stanowią właśnie pracownicy produkcyjni.

aga
źródło foto: pixabay.com/CC0