Solidar Śląsko Dąbrow

Dodatek kosztem wakatów

W najbliższych dniach prezydent powinien podpisać nowelizację ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, zmieniającą zasady wypłaty dodatku za wysługę lat dla funkcjonariuszy z długim stażem. Zyskają strażacy, którzy w PSP przepracowali więcej niż 25 lat. Wyższy dodatek zostanie im wypłacony z wyrównaniem od stycznia tego roku. Na ten cel potrzeba 8 mln 250 tys. zł, ale zmiana ustawy nie wiąże się ze zwiększeniem budżetu straży. – Komendanci nie mają pieniędzy. Aby zrealizować zapisy ustawy, będą musieli rezygnować z uzupełnienia wakatów. Części funkcjonariuszy wypłacą wyższy dodatek za wysługę lat, ale nie przyjmą do służby nowych osób – mówi Damian Kochoń, przewodniczący Śląskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność.

Zdaniem związkowców podwyższenie dodatku za wysługę lat bez przyznania środków na ten cel jest tylko i wyłączenie elementem kampanii wyborczej koalicji rządzącej. – W mediach już zaczęły pojawiać się nieprawdziwe informacje dotyczące rzekomych podwyżek w straży pożarnej. Dziennikarze mylą podwyżki z dodatkiem za wysługę lat i pomijają fakt, że nie przysługuje on wszystkim funkcjonariuszom – zaznacza Damian Kochoń.

Nowelizacja ustawy została przegłosowana przez Sejm w kwietniu tego roku. Dodatek stażowy, tak jak do tej pory, będzie wypłacany funkcjonariuszom, którzy w PSP przepracowali 20 lat. Jego wysokość będzie wzrastała o 2 proc. stawki zasadniczej rocznie, do 35 lat pracy. Obecnie dodatek wzrasta tylko do 25 lat stażu i przez kolejne lata służby wypłacany jest w tej samej wysokości.

Dodatkowe obciążenie zostanie nałożone na komendantów jednostek PSP w momencie gdy w straży trwa akcja protestacyjna ogłoszona przez Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ Solidarność. Związkowcy domagają się m.in. zwiększenia budżetów komend miejskich i powiatowych, rewaloryzacji wynagrodzeń za lata 2008-2014 oraz rekompensaty za służbę w godzinach nadliczbowych z 60 proc. do minimum 100 proc. stawki godzinowej strażaka.

aga
źródło foto:pixabay.com/jackal211

 

Dodaj komentarz