Solidar Śląsko Dąbrow

Dodatek inflacyjny w rudzkich spółkach Węglokoksu

Dzięki działaniom podjętym przez organizacje związkowe, w tym NSZZ „Solidarność”, pracownikom trzech rudzkich spółek wchodzących w skład hutniczej części Grupy Kapitałowej Węglokoks wypłacony zostanie dodatek inflacyjny wynoszący 3,5 tys. zł brutto. Porozumienie w tej sprawie podpisane zostało 8 grudnia.

– Spółki hutnicze Węglokoksu wypracowują całkiem spore zyski. Zarząd sam się tym chwali. Z drugiej strony mamy inflację, która powoduje, że za nasze wypłaty możemy kupić coraz mniej. Dlatego zwróciliśmy się do pracodawcy, żeby podzielił się zyskami, bo to pozwoli choć trochę złagodzić skutki inflacji. Pracodawca odpowiedział na nasz wniosek pozytywnie – mówi Joachim Kuchta, przewodniczący „Solidarności” w Hucie Pokój.

Dodatek inflacyjny otrzymają pracownicy Huty Pokój, Huty Pokój Konstrukcje oraz Huty Pokój Profile. To w sumie przeszło 700 osób. Pieniądze zostaną wypłacone w dwóch transzach. Pierwsza, wynosząca 2 tys. zł brutto wpłynie na konta pracowników jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Kolejne, 1,5 tys. zł brutto wypłacone zostanie do końca stycznia przyszłego roku.

aga
źródło foto: materiały prasowe Grupy Kapitałowej Węglokoks