Solidar Śląsko Dąbrow

Dobrze, że jest, ale zachwytów nie ma

W ubiegłym tygodniu nastąpiło formalne podpisanie nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Tauron Ciepło. Zarząd zorganizował z tej okazji wielką uroczystość, zapraszając prezesów tauronowskich spółek, wojewodę śląskiego i Okręgowego Inspektora Pracy. – Feta, jaką wydał zarząd spółki z okazji podpisania ZUZP, była przesadna. Padały wielkie słowa o zwycięstwie dialogu społecznego, podczas gdy tak naprawdę ten dialog pozostawiał wiele do życzenia. Strona związkowa była zmuszona podpisać ZUZP w takim kształcie, bo gdyby tego nie zrobiła, pracownikom Tauron Ciepło zabrano by wszystkie dodatkowe uprawnienia – mówi Justyna Latos, wiceprzewodnicząca Solidarności w Tauron Ciepło.

Z wnioskiem o uzgodnienie nowego ZUZP Solidarność wystąpiła 2,5 roku temu. Przedstawiony przez związek projekt układu zbiorowego został odrzucony w całości. – Przez dwa lata kierownictwo firmy pozorowało negocjacje. Rozmowy ruszyły dopiero kilka miesięcy temu. Z końcem maja przestały obowiązywać poprzednie układy zbiorowe w przedsiębiorstwach wchodzących w skład spółki. To oznaczało, że warunki pracy i płacy w firmie będą zabezpieczone jedynie przez zapisy Kodeksu pracy. Układ zbiorowy pracy zawsze daje lepsze warunki pracy i płacy niż kodeksowe minimum, dlatego ostatecznie zgodziliśmy się na taki ZUZP, jaki teraz obowiązuje, choć trudno mówić, że jesteśmy zachwyceni – podkreśla Justyna Latos.

– Tak naprawdę negocjacje nad nowym, jednolitym ZUZP w spółce rozpoczęły się w lutym tego roku. Czas grał wyłącznie na korzyść pracodawcy. I, co muszę ze smutkiem stwierdzić, zabrakło nam wsparcia ze strony części innych związków działających w zakładach spółki, co dodatkowo ułatwiało zarządowi zadanie. Druga strona wyraźnie widziała, że reprezentanci paru innych organizacji związkowych chcą po prostu podpisać jakikolwiek dokument noszący nazwę ZUZP, byleby tylko mieć problem z głowy – mówi Tadeusz Nowak, przewodniczący Solidarności w Tauron Ciepło. Przypomina, że Solidarność z Tauron Ciepło jako ostatnia zdecydowała się na parafowanie nowego ZUZP. – Decyzja została podjęta po długiej dyskusji i po głosowaniu podczas zebrania Komisji Zakładowej. W tym czasie niektórzy koledzy z innych związków już ustawiali się w kolejce do parafowania dokumentu – dodaje Nowak.

Podczas uroczystego podpisania ZUZP w imieniu strony społecznej wystąpiła wiceprzewodnicząca Justyna Latos. Zaznaczyła, że podpisywany dokument jest kompromisem i przypominała, jakie są warunki, aby zakładowy układ zbiorowy pracy był przez załogę uważany za dobry dokument. – Dobry układ zbiorowy pracy jest potwierdzeniem, że pracodawca będący stroną układu zobowiązuje się traktować pracowników po partnersku. Dobry układ zbiorowy pracy daje realną nadzieję, że standardowe deklaracje, iż najważniejszym kapitałem firmy są ludzie, nie pozostaną pustymi deklaracjami. Dobry układ zbiorowy pracy jest nie tylko gwarancją zachowania określonych warunków pracy i płacy, ale zapowiedzią ich systematycznej poprawy. Mam nadzieję, że Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w Tauron Ciepło będzie realizowany nie tylko z litery, ale też i z ducha – podkreśliła Justyna Latos.

pod

 

Dodaj komentarz