Solidar Śląsko Dąbrow

Do jakiego wieku w foteliku samochodowym?

Proszę o informację do jakiego wieku należy przewozić dziecko w foteliku jadąc samochodem? (Aleksander T.)

Przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym regulują, że „w pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym”. Proszę jednak pamiętać, że ustawodawca przewidział również sytuacje, w przypadku zaistnienia których przepis ten nie będzie miał zastosowania. Chodzić tu będzie o przypadki, w których dziecko przewożone będzie taksówką, autobusem, specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego, pojazdem Policji, Straży Granicznej czy Straży Gminnej (Miejskiej).

Ustawa wskazuje również dodatkowe uregulowania w przypadku przewożenia dzieci w samochodzie na przednim siedzeniu. W przypadku przewożenia dzieci najmłodszych, kierujący pojazdem samochodowym musi pamiętać, że zabronione jest przewożenie w foteliku ochronnym dziecka, gdy siedzi ono na przednim siedzeniu tyłem do kierunku jazdy, a samochód posiada poduszkę powietrzną dla pasażera. Natomiast zakazu takiego już nie będzie, gdy poduszka taka zostanie wyłączona.

Przepisy ustawy stanowią ponadto, że przewożenie dzieci do lat 12 na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, będzie dozwolone jedynie podczas przewożenia dzieci w specjalnych fotelikach ochronnych. Proszę zwrócić uwagę, że ustawodawca wskazuje tutaj jedynie foteliki ochronne, natomiast nie wymienia innych urządzeń do przewożenia dzieci takich jak siedziska, podstawki, czy podwyższenia.

Według Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „88 proc. dzieci przewożonych jest w Polsce w fotelikach i innych urządzeniach zabezpieczających”. Proszę pamiętać, że niezastosowanie się do obowiązku przewożenia dziecka w samochodzie w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci grozi grzywną w wysokości 150 zł i 6 punktami karnymi.

Uwaga! Artykuł nie jest opinią prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed żadnym sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji dotyczących swoich praw i obowiązków w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 00 31 38, który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

Monika Weingaertner
CDO24 Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *