Solidar Śląsko Dąbrow

Długo oczekiwany wzrost płac w Bitronie

Podniesienie stawek zasadniczych o ok. 350 zł brutto miesięcznie i jednorazowy bonus w wysokości 400 zł brutto – to najważniejsze zapisy porozumienia płacowego podpisanego z pracodawcą przez „Solidarność” działającą w spółce Bitron Poland w Sosnowcu. Związkowcy wynegocjowali też m.in. podwyższenie dodatku za pracę w niedzielę.

Jak informuje Izabela Będkowska, przewodnicząca „Solidarności” w sosnowieckiej spółce, strony uzgodniły, że stawki zasadnicze wszystkich pracowników firmy wzrosną o 2,10 zł brutto. To oznacza, że w miesiącu, w którym wypada 168 godzin roboczych, będą one wyższe o przeszło 350 zł. Ponadto, pracownicy firmy dostaną jednorazowy bonus wynoszący 400 zł brutto. – W ten sposób przynajmniej częściowo chcieliśmy zrekompensować pracownikom to, że rozmowy trwały tak długo, przez co podwyżki nie weszły w życie we wrześniu zeszłego roku, tylko dopiero teraz – wyjaśnia przewodnicząca zakładowej „S”.

Porozumienie przewiduje też, że o 50 zł brutto podniesiony zostanie dodatek za pracę w niedzielę. Teraz będzie on wynosił 150 zł brutto. Wzrośnie także ekwiwalent za pranie odzieży.

– Trudno powiedzieć, że jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani z poziomu wynegocjowanych podwyżek, ale trzeba wyraźnie podkreślić, że w tej chwili na inne porozumienie nie było szans. Nie chcieliśmy już dłużej przeciągać rozmów, Pracownicy też byli już zmęczeni przedłużającym się oczekiwaniem na wzrost wypłat – dodaje Izabela Będkowska.

Porozumienie zostało podpisane 26 stycznia w obecności mediatora i zakończyło spór zbiorowy na tle płacowym, który zakładowa „Solidarność” wszczęła z pracodawcą we wrześniu zeszłego roku. Zapisy dokumentu będą obowiązywały od 1 stycznia tego roku.

Bitron Poland jest producentem podzespołów do sprzętu AGD i przemysłu motoryzacyjnego. Spółka zatrudnia przeszło 1000 osób.

aga