Solidar Śląsko Dąbrow

Zapytaj eksperta o radę

W jaki sposób rada pracowników może uzyskać informacje od pracodawcy, jak powinny przebiegać wybory nowej rady oraz czego związkowcy mogą się spodziewać po znowelizowanej ustawie o radach pracowników – na te i inne pytania można zasięgnąć odpowiedzi u wojewódzkiego konsultanta ds. rad pracowników.

Jadwiga Piechocka z Biura Szkoleń Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności – bo to ona pełni obowiązki konsultanta – dyżuruje od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 pod nr tel. 32 353 84 25 wew. 428, e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl. Istnieje też możliwość przeprowadzenia konsultacji osobiście po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Dyżury pełnione są w ramach realizowanego przez Komisję Krajową NSZZ Solidarność w partnerstwie z OPZZ projektu – „Niezależna ekspertyza ekonomiczna standardem dialogu społecznego w obliczu zmiany gospodarczej”. Podobne punkty konsultacyjne powstały w każdym województwie. Ten w Katowicach obejmuje swym działaniem obszary działania regionów Śląsko-Dąbrowskiego, Częstochowa i Podbeskidzie.

Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.