Solidar Śląsko Dąbrow

Zrealizowane projekty

Śląsko-dąbrowska Solidarność od wielu lat stara się aktywnie pozyskiwać środki z funduszy europejskich na realizację ważnych społecznie projektów.  Bardzo udany był pod tym względem 2010 rok. Przyznano nam środki na realizację dwóch projektów „Promocja kształcenia ustawicznego w województwie śląskim” (POKL 8.1.3) oraz „Dialogiem, nie styliskiem – profesjonalizacja NSZZ Solidarność jako partnera dialogu społecznego” (POKL 5.5.2). Oba projekty zostały już zakończone, a informację o nich możecie znaleźć na stronach www.ustawiczne.pl oraz www.dialogspoleczny.eu. Solidarność była też partnerem projektów Izby Rzemieślniczej w Katowicach. W 2011 roku realizowaliśmy wspólnie takie przedsięwzięcia jak: „Elastycznie i odpowiedzialnie – promocja dobrych praktyk w województwie śląskim” oraz „Dialog społeczny wobec kryzysu”.

Efektem tych projektów był m.in. szereg publikacji, które można pobrać i przeczytać w zakładce Publikacje.

Szczegółowych informacji na temat dotychczasowych projektów udzieli Państwu:
Agnieszka Lenartowicz-Łysik
tel. 32 253 87 62 oraz 32 353 84 25 wew. 555,
e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl