Solidar Śląsko Dąbrow

Sprawozdania finansowe – informacja dla organizacji

Szczegółowych informacji udziela Beata Kocerba, księgowa, pokój 112, tel. 726 445 440