Solidar Śląsko Dąbrow

Medal Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Medal Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność to honorowe wyróżnienie za szczególne osiągnięcia i zasługi na rzecz naszego związku. Medal jest przyznawany osobom bądź instytucjom na wniosek komisji zakładowych i międzyzakładowych, sekcji i sekretariatów branżowych oraz prezydium Zarządu Regionu. Są trzy stopnie wyróżnienia: złoty, srebrny i brązowy.

Poniżej do pobrania regulamin Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w sprawie przyznawania medalu oraz wzory wniosków.