Solidar Śląsko Dąbrow

Determinacja przynosi efekty

Rozmowy liderów górniczych central związkowych z rządem przynoszą pierwsze konkretne rezultaty. Jest zgoda rządu na ograniczenie importu węgla. Powstał też już projekt nowelizacji ustawy, która umożliwi prolongatę obciążającego finanse Kompanii Węglowej zadłużenia po dawnych spółkach węglowych.

Przedstawiciele górniczych central związkowych przed spotkaniem 16 maja w Warszawie nie kryli obaw, że rozmowy mogą zakończyć się fiaskiem, a deklaracje złożone im przez premiera podczas tzw. szczytu węglowego w Katowicach okażą się częścią kampanii wyborczej. – Nasze obawy na szczęście się nie potwierdziły. I, co chcę podkreślić, uzyskaliśmy zapewnienie od premiera, że problemy górnictwa nie będą elementem żadnej bieżącej politycznej gry. To kwestia strategiczna dla polskiej gospodarki i dla Śląska – powiedział po spotkaniu szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz. – W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zrobiliśmy kolejny krok do przodu. Podczas rozmów z premierem i innymi przedstawicielami rządu udało się ustalić kilka ważnych dla przyszłości naszej branży spraw. I tych potrzebnych już teraz, i tych o charakterze długofalowym – dodał Jarosław Grzesik, szef górniczej „S”.

Ograniczenie importu i poprawa sprzedaży
Rząd zobowiązał się, że wprowadzi system koncesji i certyfikatów dla handlujących sprowadzanym do Polski węglem. To oznacza, że państwo będzie ten import kontrolować. To powinno po pierwsze uciąć oszustwa z tym importem związane, takie jak mieszanie węgla rosyjskiego z polskim i sprzedawanie po zaniżonych cenach, a po drugie ograniczyć całą szarą strefą, która zabiera polskiemu górnictwu część rynku krajowego.

Również deklaracja o powstaniu polskiej, państwowej sieci sprzedaży węgla nabrała realnych kształtów. Powstanie państwowych składów wreszcie sprawi, że na węglu będzie zarabiał jego producent, czyli kopalnia, a nie kolejni pośrednicy windujący ceny tak, że węgiel u nich był trzy razy droższy niż na bramie kopalni. To powinno ustabilizować produkcję w kopalniach, a tym samym miejsca pracy i zarobki górników.

Finansowy oddech dla Kompanii
Premier zobowiązał się, że spłata długów po dawnych spółkach węglowych, która dobija bilans Kompanii Węglowej, zostanie odłożona w czasie. – Ustaliliśmy, że w trybie pilnym, na szybkiej ścieżce legislacyjnej wejdzie ustawa pozwalająca na prolongatę spłaty zadłużenia po dawnych spółkach węglowych. Chodzi o ponad 350 mln zł i ta prolongata pozwoli nabrać Kompanii oddechu. 20 maja podczas kolejnego roboczego spotkania z przedstawicielami rządu zostaliśmy poinformowani, że projekt nowelizacji jest już gotowy – powiedział Dominik Kolorz. – Kolejna kwestia dotycząca naprawy sytuacji finansowej Kompanii jest związana z konwersją akcji spółki na inne podmioty działające w branży. W tym obszarze też rząd podjął działania. Ten proces pozwoli na odzyskanie przez Kompanię pożądanego poziomu płynności finansowej – dodał szef śląsko-dąbrowskiej „S”.

Działania długofalowe
Oprócz bieżących działań, udało się również rozpocząć konkretne rozmowy na temat przedsięwzięć długofalowych. Odbyły się już dwa spotkania rządowo-związkowego zespołu, który zajmuje się kwestią ochrony polskiej gospodarki przed skutkami unijnej polityki klimatyczno-energetycznej i tzw. drugiego pakietu klimatyczno-energetycznego. 20 maja odbyło się też pierwsze spotkanie przedstawicieli strony społecznej i rządu na temat założeń i kształtu nowej, rządowej strategii dla górnictwa węgla kamiennego i nowej ustawy górniczej.

Wsparcie załóg
Liderzy górniczych central związkowych w specjalnym komunikacie wydanym po rozmowach z rządem dziękowali załogom kopalń za wsparcie. – Do tych spotkań z rządem nigdy by nie doszło bez determinacji załóg górniczych, bez zorganizowania kilkunastotysięcznej manifestacji 29 kwietnia w Katowicach i bez zapowiedzi przeprowadzenia podobnej manifestacji w Warszawie – podkreślił Jarosław Grzesik.

15 maja, w przeddzień kolejnego spotkania z premierem, stuosobowa grupa reprezentująca górniczą Solidarność przyjechała do Warszawy i rozbiła swoje namioty w miasteczku Społecznej Inicjatywy Obywatelskiej pod gmachem Sejmu. Był to wyraz solidarności ze stowarzyszeniami protestującymi w miasteczku, ale przede wszystkim górnicy chcieli wesprzeć przedstawicieli central związkowych w rozmowach z premierem. Wieczorem 15 maja przed bramą ambasady Turcji zapalili znicze w hołdzie kolegom, którzy zginęli w podziemnej katastrofie w kopalni w Somie.

5 czerwca kolejne spotkanie
Kolejne spotkanie przedstawicieli górniczych central związkowych z premierem ma się odbyć 5 czerwca. – Wtedy ocenimy, czy ustalenia podjęte podczas dotychczasowych rozmów z premierem i przedstawicielami rządu są realizowane. Od tej oceny, od postawy rządu uzależniamy dalsze kroki. Jesteśmy nadal w pełnej gotowości i nie odwołujemy zapowiedzianej na 16 czerwca manifestacji w Warszawie – zaznaczył szef górniczej „S”.

pod, łk

 

Dodaj komentarz