Solidar Śląsko Dąbrow

Demonstracja przed siedzibą zarządu JSW

9 lutego ok. godziny 13.00 przed siedzibą zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej rozpocznie się demonstracja, w której ma wziąć udział kilka tysięcy górników. O godzinie 12.30 Międzyzwiązkowcy Komitet Protestacyjno-Strajkowy JSW poinformuje o dalszym przebiegu akcji protestacyjno-strajkowych. 
 
W manifestacji mają wziąć udział górnicy z wszystkich kopalń należących do spółki. O godzinie 12.00 górnicy z kopalń Jas-Mos i  Zafiówka rozpoczną przemarsz spod swoich zakładów przed siedzibę zarządu spółki. Pracownicy pozostałych kopalń JSW dojadą na miejsce demonstracji autokarami. – Decyzję o  manifestacji podjęły załogi kopalń JSW podczas porannych masówek. Każdy górnik będzie miał na głowie swój hełm, tak żeby nikt nie mógł zarzucić, że to są jacyś pseudokibice czy narodowcy – mówi Roman Brudziński, wiceprzewodniczący Solidarności w JSW.     
 
O 12.30 w siedzibie zarządu JSW lub przed budynkiem rozpocznie się briefing prasowy Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego JSW, podczas którego związkowcy przedstawią harmonogram dalszych działań protestacyjno-strajkowych.
 
Strajk  w Jastrzebskiej Spółce Węglowej trwa od 28 stycznia. 6 lutego zakończyły się rozmowy między MKPS JSW i zarządem spółki z udziałem mediatora. Strony parafowały protokół uzgodnień i rozbieżności, który został następnie przesłany radzie nadzorczej spółki. Związkowcy zgodzili się wstępnie  na zawieszenie kilku elementów płacowych oraz zaproponowali inne działania oszczędnościowe. Podkreślili jednak, że warunkiem zakończenia konfliktu w JSW jest odwołanie prezesa spółki Jarosława Zagórowskiego. W ich ocenie pozostanie prezesa Zagórowskiego na stanowisku nie daje żadnych gwarancji,  że zapisy ewentualnego porozumienia będą respektowane. Jak dotąd rada nadzorcza JSW nie odniosła się do treści protokołu parafowanego przez związkowców i zarząd spółki. 
 
bg, łk
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.