Solidar Śląsko Dąbrow

Demonstracja odwołana, ale protest trwa

Nie odbędzie się demonstracja kolejarzy przed Urzędem Marszałkowskim zaplanowana na 21 marca.- Otrzymałem informację, że Zarząd Województwa Śląskiego podpisał dzisiaj półroczną umowę na dofinansowanie kolei – mówi Mariusz Samek, przewodniczący Solidarności w Śląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych.

Związkowcy niemal do ostatniej chwili czekali na podpisanie umowy zapobiegającej likwidacji połączeń kolejowych w naszym regionie i od niej uzależniali przeprowadzenie poniedziałkowej pikiety. Odwołanie demonstracji nie oznacza jednak przerwania akcji protestacyjnej. Wciąż oczekują na podjęcie rozmów na temat warunków przejmowania pracowników Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych przez spółkę Koleje Śląskie.

Całkowite odwołanie akcji związane jest ze spełnieniem żądań dotyczących funkcjonowania spółki Koleje Śląskie. Związkowcy domagają się wyznaczenia przez marszałka pełnomocnika do rozmów ze stroną społeczną na temat najważniejszych postulatów: nieprzekazywania pracy przewozowej ze Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych oraz nieuruchamiania połączeń przez spółkę Koleje Śląskie do chwili podpisania porozumienia na temat zasad przejmowania pracowników.

Dodaj komentarz