Solidar Śląsko Dąbrow

Delegaci zaufali Dominikowi Kolorzowi

Dominik Kolorz został ponownie wybrany na stanowisko przewodniczącego śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. Nie miał kontrkandydatów. W głosowaniu udział wzięło 217 delegatów. Oddano 210 głosów ważnych oraz 7 nieważnych. 199 delegatów poparło kandydaturę Dominika Kolorza.

– Dziękuję bardzo za zaufanie. Dziękuję tym, którzy na mnie głosowali i tym, którzy na mnie nie głosowali. Obiecuję i deklaruję, że w „Solidarności” nie zapomina się o nikim i o nikim nie zapomnę. Będziemy działać dla naszego wspólnego dobra – powiedział Dominik Kolorz po ogłoszeniu wyników głosowania.

ny