Solidar Śląsko Dąbrow

Delegaci za strajkiem generalnym

Delegaci WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego upoważnili regionalne władze związku do rozpoczęcia przygotowań do generalnego strajku ostrzegawczego. W sesji zwyczajnej IX WZD, które 27 września odbyło się w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności, wzięło udział ok. 150 delegatów.

– Jestem przekonany, że ludzie czekają na odważne decyzje. Strajk jest najpotężniejszą bronią związkową, do tej pory jej unikaliśmy, ale najwyższy czas po nią sięgnąć. Nasz region jest sercem przemysłowym Polski, który najdotkliwiej odczuwa skutki kryzysu. Osobno się nie obronimy, musimy to zrobić razem – powiedział przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.

Zamiar zorganizowania generalnego strajku ostrzegawczego w regionie poparł Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej  NSZZ Solidarność i delegat na WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. – Ten rząd zepchnął nas na ulice. My to wyzwanie przyjmujemy – powiedział Piotr Duda w swoim wystąpieniu.

W uchwale dotyczącej rozpoczęcia przygotowań do protestu delegaci podkreślili, że najważniejszymi postulatami planowanej akcji powinno być stworzenie programu osłon i ulg podatkowych pozwalających na utrzymanie zatrudnienia w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego oraz wprowadzenie rekompensat dla przedsiębiorstw objętych skutkami pakietu klimatyczno-energetycznego.

Zdaniem delegatów wśród postulatów powinno znaleźć się także ustawowe ograniczenie stosowania „umów śmieciowych” oraz likwidacja NFZ i stworzenie systemu opieki zdrowotnej opartego na założeniach podobnych do tych, na których oparta była działalność Śląskiej Kasy Chorych.

Związkowcy wyrazili zaniepokojenie groźbą utraty tysięcy miejsc pracy, nieprzestrzeganiem praw pracowniczych i związkowych oraz drastycznym wzrostem kosztów utrzymania.

Generalny strajk ostrzegawczy będzie miał charakter solidarnościowy i potrwa maksymalnie cztery godziny. Każda organizacja związkowa najpierw przeprowadzi referendum w tej sprawie w swoim zakładzie. Planowany termin protestu do grudzień 2012 roku lub styczeń przyszłego roku. Ostatni generalny strajk ostrzegawczy w regionie odbył się w maju 1981 roku.
 

Dodaj komentarz