Solidar Śląsko Dąbrow

Delegaci wybiorą władze śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” na nową kadencję

W dniach 15-16 czerwca w Zabrzu odbędzie się XIV Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Podczas WZD delegaci podsumują mijającą pięcioletnią kadencję i wybiorą władze śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” na kadencję 2023-2028. Wybrany zostanie przewodniczący Zarządu Regionu, członkowie Zarządu Regionu i Regionalnej Komisji Rewizyjnej, a także delegaci na krajowy wyborczy zjazd NSZZ „Solidarność”, który odbędzie się w październiku w Spale.

Uprawnionych do udziału w WZD jest 232 delegatów reprezentujących zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe wchodzące w skład struktur śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. Oprócz wyborów regionalnych władz związku podczas zjazdu delegaci podsumują ostatnie pięć lat działalności, omówią też bieżącą sytuację w poszczególnych branżach oraz główne kierunki działań śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” w nowej kadencji.

– Wśród najważniejszych tematów WZD znajdą się sprawy związane z realizacją umów z rządem dotyczących przyszłości całego naszego regionu, a więc kwestia notyfikacji umowy społecznej z 2021 roku, czy Fundusz Transformacji Śląska. Z pewnością będziemy też dyskutować o tym, jak przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, które dotykają całej naszej gospodarki i uderzają w budżety domowe Polaków – mówi Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „S”. – Ponadto niewątpliwie istnieje potrzeba poważnej dyskusji i zdecydowanych działań związanych z wewnętrzną reformą związku. I to będzie jeden z kluczowych tematów – dodaje szef śląsko-dąbrowskiej „S”.

Planowane jest również przyjęcie przez delegatów apelu do członków śląsko-dąbrowskiej „S” w sprawie wyborów. – Politykom trzeba nieustannie przypominać, jakie jest ich miejsce i rola. To oni mają służyć ludziom, a nie my im. Nie możemy dawać się wciągać w ich plemienne wojny, bo wtedy zostajemy sprowadzeni do roli narzędzi. Musimy o tym głośno mówić i to powtarzać – zaznacza Dominik Kolorz.

ny