Solidar Śląsko Dąbrow

Delegaci o sytuacji w PKW

Spór zbiorowy w Południowym Koncernie Węglowym, bezpieczeństwo pracy w spółce oraz protest organizacji związkowych w grupie Tauron były najważniejszymi tematami dzisiejszego Zakładowego Zebrania Delegatów NSZZ Solidarność w ZG Sobieski w Jaworznie. W zebraniu wzięło udział 74 delegatów na 81 uprawnionych do głosowania. Gośćmi  związkowców byli przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda oraz prezesi spółki Andrzej Szymkiewicz i Jan Matuszewski.

ZZD miało charakter sprawozdawczy, za najważniejsze wydarzenia ubiegłego roku uznano lokalne obchody 30-tej rocznicy powstania związku oraz nadanie nazwy NSZZ Solidarność rondu znajdującemu się przed urzędem miejskim w Jaworznie
Dyskusję zdominowała aktualna sytuacja w spółce oraz trwające od początku roku negocjacje płacowe. Brak porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń doprowadził do wszczęcia sporu zbiorowego. – Jeżeli ktoś poważnie traktuje drugą stronę, to powinien przedstawić swoje propozycje – mówił Waldemar Sopata, szef Solidarności w PKW. Zaznaczył, że Solidarność PKW domaga się podwyżek wynagrodzeń dla wszystkich grup zawodowych.

Podkreślił, że trudności w prowadzeniu dialogu pojawiają się nie tylko w koncernie, ale w całej grupie Tauron, w której w tym tygodniu zawiązał się Komitet Protestacyjny. 27 kwietnia przed siedzibą zarządu grupy Tauron w Katowicach przeprowadzona zostanie pikieta przeciwko likwidacji miejsc pracy w spółkach należących do Tauronu oraz prowadzeniu pozorowanego dialogu przez zarząd spółki i zarządy poszczególnych zakładów.

Ważnym tematem poruszonym podczas zebrania było bezpieczeństwo pracy w koncernie. – Kiedyś dział bhp był po to, żeby pomagać pracownikom w rozwiązywaniu problemów i czuwał nad bezpieczeństwem pracy, dzisiaj jest to służba od karania pracowników. Dziś dla odpowiedzialnych za służby bhp czynnik ludzki nie ma znaczenia. Liczy się ekonomia, która pracownika stawia na drugim planie – podkreślał Dariusz Piechowicz z prezydium Komisji Zakładowej. Zdaniem związkowców w ostatnich miesiącach doszło do większej liczby wypadków w koncernie, a spadek bezpieczeństwa związany jest m.in. z brakami kadrowymi.

Podczas obrad poruszona została również sytuacja społeczno-ekonomiczna w kraju. Przewodniczący Piotr Duda podkreślił, że w poniedziałek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Krajowej, podczas którego ustalony zostanie harmonogram akcji protestacyjnych.  Podkreślił, że w XXI wieku jedyną nadzieją tysięcy pracowników na poprawę płacy jest podwyższenie najniższego wynagrodzenia. Dlatego jedną z inicjatyw podjętych przez Solidarność jest zmiana ustawa o płacy minimalnej. Szef Solidarności mówił również o zagrożeniach, jakie niesie wdrożenie pakietu klimatycznego oraz o problemach w branży górniczej, m.in. wprowadzeniu kolejnego podatku, od wyrobisk.

Dodaj komentarz