Solidar Śląsko Dąbrow

Decyzja o strajku 48-godzinnym

Najprawdopodobniej w drugiej połowie listopada we wszystkich kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej, na wszystkich zmianach wydobywczych zostanie zorganizowany 48-godzinny strajk. Decyzja w tej sprawie zapadła 30 października na spotkaniu Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. – Forma i wymiar czasowy protestu są już pewne, jednak jego dokładną datę podamy opinii publicznej dopiero po przesłaniu oficjalnej informacji na ten temat do pracodawcy – mówi Roman Brudziński, wiceprzewodniczący Solidarności w JSW.

29 października w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, którego jednym z głównych tematów był właśnie konflikt trwający w JSW. – Przedstawiliśmy szczegółowo swoje racje, podobnie jak pan prezes Zagórowski. Teraz czekamy na odpowiednie decyzje strony rządowej. Jednak jak zapowiadaliśmy po pierwszym strajku, będziemy eskalować protesty, jeśli nie będzie natychmiastowych działań ze strony właścicieli firmy na rzecz rozwiązania konfliktu. Mam tu na myśli przede wszystkim Ministerstwo Gospodarki. Reakcji po strajku dobowym nie było, stąd decyzja o proteście dwudobowym – mówi Roman Brudziński.

Dodaj komentarz