Solidar Śląsko Dąbrow

Czyste ciepło z węgla

Rozwój ciepła systemowego i kogeneracji energii elektrycznej i cieplnej jest jedną z najbardziej optymalnych metod walki z niską emisją. Województwo śląskie ze względu na gęstość zaludnienia i rozbudowaną infrastrukturę ma w tym aspekcie ogromny potencjał.
 
Jak wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki, ponad 70 proc. paliwa wykorzystywanego w ciepłowniach i elektrociepłowniach w Polsce stanowi węgiel kamienny. Spalanie tego surowca w zawodowych instalacjach nie ma jednak zbyt wiele wspólnego z paleniem węglem w przydomowych piecach. Węgiel jest spalany w ściśle kontrolowanych warunkach, w optymalnej temperaturze, co zapobiega powstawaniu najgroźniejszych zanieczyszczeń i znacząco redukuje powstawanie pyłów. Ponadto ciepłownie i elektrociepłownie są wyposażone w nowoczesne instalacje wychwytywania zanieczyszczeń. Jak wynika z danych Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, dzięki produkcji energii cieplnej w ciepłowni lub elektrociepłowni możemy zredukować średnio o 98 proc. emisję pyłów do atmosfery w porównaniu do przydomowego pieca starego typu, produkując tę samą ilość ciepła. Ponadto korzystanie z ciepła systemowego pozwala niemal całkowicie wyeliminować emisję groźnego dla zdrowia benzopirenu – o 99,42 proc. oraz tlenku węgla – o 99,40 proc. Przy produkcji ciepła w zawodowych instalacjach o połowę spada emisja tlenków azotu, a dwutlenku siarki trafia do atmosfery mniej o 82,8 proc. 
 
Efektywnie znaczy taniej 
Kogeneracja, czyli jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w elektrociepłowniach, pozwala znacznie efektywniej wykorzystać paliwo. Innymi słowy, zużywamy mniej węgla, emitujemy mniej CO2 do atmosfery, a jednocześnie radykalnie ograniczamy przedostawanie się zanieczyszczeń do powietrza, którym oddychamy. 
Rozwój sieci ciepłowniczej i inwestycje w kogenerację mają nie tylko wymiar ekologiczny w postaci niwelowania smogu, ale również ogromne znaczenie gospodarcze, szczególnie dla naszego regionu. Chodzi nie tylko o miejsca pracy w branży ciepłowniczej, ale również wpływ tego sektora na kondycję polskich kopalń. W 2017 roku do produkcji ciepła systemowego i kogeneracji energii elektrycznej i cieplnej zużyto w naszym kraju niemal 15 mln ton węgla. Producenci energii cieplnej stanowią więc duży i przede wszystkim stabilny rynek zbytu dla surowca wydobywanego w polskich kopalniach. 
 
Najlepsze miejsce 
Zaletą przyłączenia do sieci ciepłowniczej jest również wygoda tego rozwiązania oraz jego cena. Ciepło sieciowe jest tańsze od wielu innych, alternatywnych sposobów ogrzewania domostw. Województwo śląskie dysponuje najbardziej rozbudowaną infrastrukturą ciepłowniczą w kraju. Jak wynika z danych URE za 2017 rok, długość sieci ciepłowniczej w naszym regionie to ponad 3,3 tys. kilometrów. Co więcej, duże zagęszczenie ludności w województwie śląskim sprawia, że inwestycje w modernizację rozbudowę infrastruktury produkcji i dystrybucji energii cieplnej mają uzasadnienie nie tylko ekologiczne, ale również ekonomiczne. Tym bardziej że producenci energii cieplnej mogą liczyć na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). 
 
Są środki na inwestycje
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełni rolę instytucji wdrażającej dla POIiŚ w naszym regionie. Do listopada 2018 roku WFOŚiGW podpisał 30 umów na dofinansowanie projektów z zakresu rozbudowy i modernizacji infrastruktury ciepłowniczej. Łącznie dofinansowane przedsięwzięcia zakładają budowę lub modernizację ponad 220 km sieci ciepłowniczej. Całkowita kwota dofinansowania inwestycji przekracza 292 mln zł.
 
Łukasz Karczmarzyk
 
 

Dodaj komentarz