Solidar Śląsko Dąbrow

Czy trzeba likwidować tyle szkół?

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego zaapeluje do jednostek samorządu terytorialnego, by likwidację lub reorganizację sieci szkół na ich terenie poprzedzały konsultacje społeczne z oświatowymi organizacjami związkowymi i przedstawicielami środowisk lokalnych, mające na celu wypracowanie satysfakcjonujących rozwiązań.

– Taka decyzja zapadła po naszych argumentach, że likwidacja szkół w województwie śląskim jest zbyt masowa i nieuzasadniona. Argumenty o niżu demograficznym są bardzo często nadużyciem. Naszym zdaniem szkoły dwustu czy trzystu osobowe nie są małe i nie należy ich zamykać. Udało nam się przekonać wojewodę, by strona społeczna mogła w bardziej konkretny sposób kontrolować decyzje o zamykaniu szkół – mówi Lesław Ordon, szef Regionalnej Sekcji Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność.

Do tej pory w województwie śląskim samorządy ogłosiły zamiar likwidacji 245 szkół i placówek oświatowych. Kuratorium Oświaty w Katowicach pozytywnie zaopiniowało 231 uchwał intencyjnych, negatywnie 10, a w przypadku czterech trwa proces opiniowania. Gminy argumentują, że głównymi przyczynami likwidacji szkół są m. in. niż demograficzny, brak naboru, względy ekonomiczne, zły stan techniczny budynków szkolnych i konieczność reorganizacji sieci szkół.

Oprócz tematu likwidacji i przekształceń szkół w województwie śląskim omówiono również sytuację pracowników administracyjno-obsługowych w placówkach oświatowych. – Wskazywaliśmy, że od czterech lat, gdy ci pracownicy zostali formalnie przejęci przez samorządy, ich status prawny stał się nierówny w stosunku do zatrudnionych na tych samych stanowiskach pracowników samorządowych spoza placówek oświatowych. Zatrudnieni w szkołach są gorzej traktowani, przede wszystkim finansowo. Nagminnym zjawiskiem jest zmuszanie ich do podpisywania śmieciowych umów o pracę. Likwidacja placówek oświatowych jeszcze bardziej pogarsza ich sytuację. Ich możliwości znalezienia zatrudnienia są bardzo małe, z racji ich niskich kwalifikacji – mówi Lesław Ordon.

WKDS zobowiązała się do powołania siedmioosobowego zespołu roboczego, który przeanalizuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i przygotuje propozycję nowych, nie dyskryminujących rozwiązań płacowych dla tej grupy pracowniczej. Ustalono, że w pracach zespołu będą uczestniczyć przedstawiciele samorządów terytorialnych oraz związków zawodowych.
 

Dodaj komentarz