Solidar Śląsko Dąbrow

Czy straż miejska może ukarać kierowcę?

Główną ideą powołania straży miejskiej była chęć stworzenia jednostki odpowiedzialnej za pilnowanie porządku w miastach, jednak coraz częściej można spotkać się z sytuacją, w której straż miejska wykonuje zadania w stosunku do kierowców, ale czy słusznie? A może tylko policja ma takie prawa?

W 2011 roku strażnicy miejscy uzyskali dodatkowe uprawnienia, na mocy których mogą zatrzymać kierowcę do kontroli, ale tylko wtedy, gdy ten nie zastosuje się do znaku zakazu ruchu lub jeśli przekroczenie prędkości przez kierowcę zostało zarejestrowane za pomocą wideorejestratorów zamontowanych w oznakowanych samochodach straży miejskiej.

Podczas kontroli drogowej mogą również sprawdzić czy kierowca posiada przy sobie prawo jazdy, dowód rejestracyjny lub ważność  ubezpieczenia OC. Strażnicy miejscy mogą także ukarać kierowcę za złe parkowanie, gdzie oprócz mandatu można spodziewać się czasami blokady koła lub nawet odholowania samochodu na parking strzeżony. Straż miejska może także uniemożliwić dalszą jazdę pijanemu kierowcy pod warunkiem, że na miejsce wezwana zostanie policja.

Ponadto funkcjonariusz straży miejskiej może ukarać kierowcę za przekroczenie prędkości zarejestrowane przez fotoradar lub wideorejestrator. Lokalizację fotoradaru, czyli miejsce, w którym będzie dokonywała pomiaru prędkości, straż miejska musi skonsultować z policją oraz oznaczyć je specjalnym znakiem „automatyczna kontrola pojazdów”. Ważne jest, że w przypadku tzw. fotoradarów stacjonarnych kierowca może być ukarany za wykroczenia większe niż 10km/h od obowiązującego ograniczenia. Natomiast w przypadku radarów „ręcznych” lub wideorejestratorów również za wykroczenia mniejsze.

Należy pamiętać, że funkcjonariusz straży miejskiej może zatrzymać i kontrolować kierowcę, jedynie jeżeli posiada specjalne upoważnienie wydane przez Komendanta Powiatowego lub Miejskiego Policji, jest w mundurze oraz gdy działa na obszarze gminy, którą reprezentuje. Natomiast jeżeli kierowca jest pijany może uniemożliwić dalszą jazdę nawet nie posiadając takiego upoważnienia.

Nie powinno się zapominać, że straż miejska oprócz kierowców może karać mandatem również za inne wykroczenia. Wysokość mandatu może sięgać nawet do 500zł, przy czym o jego wysokości decydować będą funkcjonariusze straży miejskiej znajdujący się na miejscu zdarzenia. Jako przykładowe wykroczenia można by tu wskazać: zakłócanie ciszy nocnej, picie alkoholu w miejscach publicznych, czy brak dowodu osobistego , unikanie obowiązku wymiany dowodu na nowy, czy inne. 

Masz jakieś pytania prawne do CDO24? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl, może Twój problem poruszony zostanie w następnym artykule!

Monika Weingaertner
CDO24
Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Dodaj komentarz