Solidar Śląsko Dąbrow

Czternastka w Kompanii w dwóch ratach

Związki zawodowe z Kompanii Węglowej zawarły dziś porozumienie z zarządem spółki w sprawie terminu wypłaty nagrody rocznej, tzw. czternastki. Zostanie wypłacona w dwóch ratach – 13 lutego 40 proc., pozostała część nagrody, czyli 60 proc., najpóźniej do końca czerwca.

– Zważywszy na to, że początkowo zarząd proponował wypłatę tej części wynagrodzenia górników w 12 ratach, to jest to rozwiązanie bardzo korzystne dla załogi. W dodatku porozumienie zakłada, że jesli Kompania uzyska środki z tytułu przejścia kopalń do nowej jednostki organizacyjnej wcześniej niż w czerwcu, to druga rata czternastki też zostanie wypłacona wcześniej – powiedział Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności.

Tzw. czternasta pensja jest elementem składowym płacy każdego górnika. Nazwa jest nieco myląca, bo sugeruje, iż w górnictwe jest wypłacana również tzw. trzynastka, tymczasem w tej branży nie ma takiego świadczenia już od ponad dwudziestu lat. Oprócz dwunastu miesięcznych pensji, w górnictwie podobnie jak w wielu innych branżach są wypłacane w ciągu roku dwie nagrody – jedna z okazji święta branżowego, czyli tzw. Barbórka, druga to nagroda roczna, nazywana potocznie czternastką, gdyż zwyczajowo jest wypłacana w lutym. W innych branżach też funkcjonują podobne nagrody, ale są wypłacane w innych terminach i noszą inne nazwy np. premia świąteczna i wakacyjna.

ny

 

Dodaj komentarz