Solidar Śląsko Dąbrow

Czekają na rozmowy z ministrem

13 czerwca ma dojść do spotkania przedstawicieli związków zawodowych z Polskiej Grupy Górniczej z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim. Od rezultatów tych rozmów zależy, czy w spółce rozpocznie się spór zbiorowy.
 
W poniedziałek 5 czerwca związkowcy rozpoczęli rozmowy z zarządem PGG na temat wzrostu płac, przywrócenia elementów wynagrodzeń zawieszonych w kwietniu ubiegłego roku i waloryzacji wartości posiłków profilaktycznych. Spotkanie nie przyniosło rozstrzygnięć. Zarząd zaproponował przesunięcie rozmów na przełom trzeciego i czwartego kwartału, gdy będzie można bardziej precyzyjnie prognozować tegoroczne wyniki spółki. 7 czerwca liderzy central związkowych z PGG  spotkali się, by ustalić wspólne stanowisko w sprawie propozycji zarządu Grupy. – Związki zawodowe działające w PGG sp. z o.o podtrzymują postulaty zawarte w piśmie z dnia 17 maja 2017 r. i uzależniają decyzję o wszczęciu sporu zbiorowego od efektów spotkania z Ministrem Energii Krzysztofem Tchórzewskim, do którego  zgodnie z informacją Zarządu PGG sp z o.o miałoby dojść 13 czerwca 2017 r. – czytamy w przyjętym przez stronę społeczną stanowisku.
 
W połowie maja liderzy central związkowych z PGG zwrócili się do prezesa zarządu spółki o pilne rozpoczęcie rozmów na temat podwyżki wynagrodzeń oraz waloryzacji o 4 zł wartości posiłków profilaktycznych, a do ministra energii  o pilne spotkanie w sprawie przywrócenia elementów płacowych zawieszonych na mocy porozumienia z kwietnia 2016 roku. W porozumieniu związkowcy zgodzili się m.in. na zawieszenie wypłat nagrody rocznej, tzw. „czternastki”w latach 2017-2018, należnej górnikom za lata 2016-2017, ale uzgodniono wówczas jednocześnie, że  w przypadku dobrych wyników PGG, strony podejmą wspólną decyzję o przywróceniu „czternastki” w całości lub w części.
 
Nagroda nazywana potocznie „czternastką”oraz nagroda barbórkowa to elementy rocznego wynagrodzenia górników. Barbórka wypłacana jest w grudniu, natomiast „czternastka” w lutym i stąd jej potoczna nazwa, która wprowadza wielu w błąd, bo sugeruje, że w górnictwie funkcjonuje również tzw. „trzynastka”, wypłacana np. w instytucjach budżetowych. Tymczasem „trzynastka” w górnictwie została zlikwidowana ponad 20 lat temu. 
 
Zatrudniająca ponad 43,3 tys. osób PGG jest największym w Unii Europejskiej producentem węgla kamiennego. 
 
ny
źródło foto: materiały prasowe PGG
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.