Solidar Śląsko Dąbrow

Czas zadumy, czas modlitwy, czas wspomnień

2 listopada obchodzimy Dzień Zaduszny, czyli wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Odwiedzając groby rodziny, bliskich, przyjaciół i kolegów, dajemy wyraz swojej pamięci o nich. To czas zadumy nad sensem istnienia i nieuchronnością śmierci, ale przede wszystkim czas modlitwy za dusze zmarłych.
 
Jak co roku członkowie „Solidarności” w ten listopadowy czas odwiedzają groby koleżanek i  kolegów ze związku. Szczególnie wspominamy tych, którzy odeszli w ciągu ostatniego roku, tych, z którym jeszcze nie tak dawno rozmawialiśmy, współpracowaliśmy, pomagaliśmy sobie wzajemnie. 
 
W grudniu zeszłego roku, w przededniu 38. rocznicy tragedii w kopalni Wujek odszedł od nas Jerzy Wartak, jeden z liderów Solidarności w tym zakładzie i przywódców strajkujących górników w grudniu 1981 roku. Po tragicznej pacyfikacji kopalni przez oddziały ZOMO została aresztowany i skazany na więzienie za kierowanie strajkiem. W wolnej Polsce przez lata występował jako oskarżyciel posiłkowy w wieloletnich procesach członków plutonu specjalnego ZOMO oskarżonych o zastrzelenie 9 górników z Wujka oraz gen. Czesława Kiszczaka, szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oskarżonego o przyczynienie się do tej tragedii. Cały czas podkreślał, że domaga się wyłącznie sprawiedliwości. Zmarł 11 grudnia 2018 roku w wieku 71 lat.
 
26 stycznia 2019 roku zmarły dwie zasłużone działaczki związku w naszym regionu, Teresa Smyl, współzałożycielka struktur oświatowej „Solidarności” w Jaworznie i Ewa Kubica, współzałożycielka „S” na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. 
 
8 lutego 2019 roku, w wieku 88 lat zmarł Jan Olszewski, harcerz Szarych Szeregów i powstaniec warszawski, obrońca opozycjonistów i represjonowanych w czasach PRL, współtwórca Komitetu Obrony Robotników. W 1980 roku razem z Karolem Modzelewskim współtworzył koncepcję rejestracji jednej niezależnej organizacji związkowej o zasięgu ogólnopolskim, był współautorem statutu NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym był obrońcą Lecha Wałęsy, Zbigniewa Bujaka i Zbigniewa Romaszewskiego. Był oskarżycielem posiłkowym w procesie zabójców ks. Jerzego Popiełuszki. W 1991 roku został premierem. Krytykował reformy Leszka Balcerowicza i masową wyprzedaż majątku narodowego. Jego rząd został obalony w 1992 roku, bo próbował zrealizować lustrację. Po śmierci Jana Olszewskiego ogłoszono dwudniową żałobę narodową.
 
Niespełna dwa miesiące po śmierci premiera Olszewskiego, 28 kwietnia 2019 roku zmarł Karol Modzelewski, opozycjonista, współautor słynnego memoriału krytykującego PZPR, sporządzonego wspólnie z Jackiem Kuroniem w 1964 roku, represjonowany i więziony za kolortaż tego memoriału, współorganizator protestów w marcu 1968 roku. W 1980 roku zakładał wolne związki zawodowe we Wrocławiu, był współautorem pomysłu utworzenia jednej reprezentacji związkowej, wspólnej rejestracji oraz przyjęcia nazwy NSZZ „Solidarność”. Był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów związku i członkiem Komisji Krajowej, także przez kilka miesięcy pierwszym rzecznikiem prasowym związku. W stanie wojennym internowany, a później więziony do amnestii w 1984 roku.  W latach 90-tych zakładał Unię Pracy. Był senatorem. Zmarł wieku 81 lat. Spoczął na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach, obok Zbigniewa Romaszewskiego i Jacka Kuronia.
 
W sierpniu zmarła Teresa Brodzka, współzałożycielka struktur „Solidarności” w Zabrzu. W stanie wojennym internowana. Autorka jednego z pierwszych spisów osób represjonowanych w naszym regionie, przedstawicielka Komitetu Helsińskiego na Region Śląsko-Dąbrowski w latach 1984-89. Zaangażowana w górnicze strajku w 1988 roku. Była członkiem Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK Wujek Poległych 16 grudnia 1981 roku.
 
26 września odszedł Jerzy Sonek, współzałożyciel struktur „Solidarności” , a później wieloletni przewodniczący związku w Hucie Baildon. W stanie wojennym podczas pacyfikacji huty pobity, a następnie uwięziony na 10 miesięcy. W 2001 roku, po ogłoszeniu upadłości zakładu, kierował 44-dniową głodówką. Protest doprowadził do wypłacenia rekompensat zwalnianym pracownikom huty. 
 
30 września dotarła do nas kolejna smutna wiadomość. Zmarł Kornel Morawiecki, twórca Solidarności Walczącej, jeden z legendarnych działaczy podziemia lat 80.  Miał 78 lat. Kornel Morawiecki był uczestnikiem strajków studenckich we Wrocławiu w 1968 roku i akcji protestacyjnych przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Uczestniczył w druku i kolportażu ulotek potępiających pacyfikację robotniczych protestów na Wybrzeżu w 1970 roku. W 1980 roku współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” na Dolnym Śląsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego skutecznie unikał aresztowania. W 1982 roku po konflikcie w podziemnych strukturach związku stanął na czele „Solidarności Walczącej”. Aresztowano go dopiero jesienią 1987 roku i wiosną 1988 roku wydalono z kraju. Na wieść o strajkach w sierpniu 1988 roku nielegalnie wrócił do Ojczyzny. Był przeciwnikiem Okrągłego Stołu. W 2015 roku  został posłem, kandydując z list Kukiz‘15. Był marszałkiem seniorem na pierwszym posiedzeniu Sejmu VIII kadencji. Odznaczony Orderem Orła Białego. 

Nie sposób wymienić i wspomnieć wszystkich członków i przyjaciół naszego związku, którzy odeszli do Pana w ciągu ostatniego roku. Staramy się pamiętać o każdym z nich i za duszę każdego się modlić. Każdy z nich zostawił dla nas cząstkę siebie, każdy czegoś nas nauczył, każdy pozostawił swój wkład w naszą wspólnotę. 
 
 
zebrał ny
źródło foto:pixabay.com/CC0
 

Dodaj komentarz