Solidar Śląsko Dąbrow

Czas na akcję generalną

Harmonogram i formy kolejnych akcji protestacyjnych były tematem posiedzenia sztabu protestacyjnego NSZZ Solidarność, które odbyło się 22 października w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności. – Chcemy rozwiązywać problemy w warunkach społecznego spokoju, ale czas pokojowych manifestacji w pewnym momencie się skończy – powiedział Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej związku, nawiązując do wielkiej manifestacji 14 września w Warszawie, w której uczestniczyło około 200 tys. ludzi. – To skandaliczna sytuacja, że mimo iż mija miesiąc od tak dużej demonstracji, rząd udaje, że w naszym kraju nie ma związków zawodowych, że nie ma problemów. Otóż te problemy są – podkreślił szef Komisji Krajowej.

Podczas obrad sztabu, w których uczestniczyli szefowie poszczególnych regionów oraz sekretariatów branżowych NSZZ Solidarność, omawiano cały wachlarz propozycji dalszych działań. – Nie jest przypadkiem, że to posiedzenie sztabu odbyło się w naszym regionie. To tu rok temu wraz z innymi centralami związkowymi z naszego terenu rozpoczęliśmy przygotowania do strajku generalnego na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Zorganizowaliśmy referenda strajkowe i 26 marca 2013 roku przeprowadziliśmy strajk w całym regionie. Już pierwsze wyniki referendum w poszczególnych zakładach i branżach zmusiły rząd do zmiany lekceważącej postawy i rozpoczęcia rozmów z regionalnym międzyzwiązkowym komitetem protestacyjno-strajkowym. Podczas posiedzenia sztabu krajowego zapadła decyzja, że ten wzorzec postępowania należy wykorzystać w skali ogólnopolskiej i rozpocząć przygotowania do generalnej akcji strajkowej w całej Polsce – powiedział Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Na szczegóły i terminy trzeba jeszcze poczekać. Plan działań omawiany podczas posiedzenia sztabu protestacyjnego NSZZ Solidarność wymaga jeszcze uzgodnień wewnątrz Międzyzwiązkowego Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, w którego skład obok Solidarności wchodzą Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych.

W czasie spotkania sztabu ustalono też, że kontynuowane będą rozpoczęte kilka tygodni temu akcje związku: zbieranie podpisów pod wnioskiem o samorozwiązanie Sejmu oraz happeningowy „objazd” po Polsce styropianowego pomnika Donalda Tuska. 7 listopada pomnik premiera pojawi się w Katowicach.

Zdecydowano ponadto, że w miastach i w regionach, w których jest najtrudniejsza sytuacja społeczna, organizowane będą manifestacje. Pierwsza taka manifestacja odbędzie się 9 listopada w Gdańsku.

Przed posiedzeniem sztabu dziennikarze pytali szefa NSZZ Solidarność Piotra Dudę, czy weźmie udział w w zaplanowanym na 24 października posiedzeniu Komisji Trójstronnej, którego tematem mają być postulaty zgłoszone przez centrale związkowe podczas wrześniowej akcji protestacyjnej. Duda powtórzył, że formuła Komisji Trójstronnej się wyczerpała, a rząd prowadzi ze stroną społeczną jedynie dialog pozorowany, dlatego związki zawodowe nie wrócą do Komisji Trójstronnej działającej w obecnym kształcie. – Dostaliśmy już odpowiedź na nasze postulaty, z której jasno wynika, że w każdym z nich, czy chodzi o umowy śmieciowe, elastyczny czas pracy, płacę minimalną, czy też wiek emerytalny rząd mówi krótko – wypchajcie się. Po co więc mamy tam iść? – podkreślił przewodniczący. W dniu obrad Komisji Trójstronnej związkowcy zaplanowali pikietę przed Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

Dodaj komentarz